กรมการข้าวเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วม

กรมการข้าวเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วม

กรมการข้าวเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วม

รูปข่าว : กรมการข้าวเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วม

กรมการข้าวเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วม สถานการณ์น้ำท่วมที่ได้สร้างความเสียหายพื้นที่เพาะปลูกข้าวกว่า 7 ล้านไร่ในปีที่ผ่านมา ทำให้กรมการข้าวเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำที่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขัง เพื่อแก้ปัญหา และตั้งเป้าหมายจะขยายการเพาะปลูกให้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 แสนไร่ ภายใน 2 ปี

แม้พื้นที่บริเวณตำบลวัดโบส์ อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี จะมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ำและน้ำท่วมขังสูงทุกปี แต่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเลือกอาชีพชาวนา โดยใช้เม็ดพันธุ์ข้าวที่พัฒนามาเพื่อใช้ปลูกในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะ

พันธุ์ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432 ได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ซึ่งพัฒนามาจากสายพันธุ์ขาวบ้านนาเดิม ซึ่งสามารถให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 449 กิโลกรัมต่อไร่ โดยชาวนาจะเริ่มหว่านข้าวแห้งในช่วงเดือนเมษายน–พฤษาคม ก่อนน้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ และจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงต้นเดือนธันวาคม ด้วยความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ที่มีสภาพน้ำท่วมซ้ำซากเช่นกัน ทำให้กรมการข้าวต้องเร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอ โดยตั้งเป้าจะเพิ่มเมล็ดพันธุ์ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 100,000 ไร่ใน 2 ปี

สำหรับเกษตรกรในพื้นที่อื่น ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกเช่นเดียวกัน สามารถที่ขอรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าว จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปเพาะปลูกได้ ซึ่งอธิบดีกรมการข้าวเชื่อว่า นี้จะเป็นทางออกสำคัญ ในการแก้ปัญหาให้แก่ชาวนาที่ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำกินให้หมดไป และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาได้อย่างยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน