รัฐบาลคืนเงิน ธ.ก.ส.จากโครงการรับจำนำข้าวแล้วกว่า 90,000 ล้านบาท

รัฐบาลคืนเงิน ธ.ก.ส.จากโครงการรับจำนำข้าวแล้วกว่า 90,000 ล้านบาท

รัฐบาลคืนเงิน ธ.ก.ส.จากโครงการรับจำนำข้าวแล้วกว่า 90,000 ล้านบาท

รูปข่าว : รัฐบาลคืนเงิน ธ.ก.ส.จากโครงการรับจำนำข้าวแล้วกว่า 90,000 ล้านบาท

รัฐบาลคืนเงิน ธ.ก.ส.จากโครงการรับจำนำข้าวแล้วกว่า 90,000 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมาไม่กระทบสภาพคล่องของธนาคาร และได้รับเงินคืนจากรัฐบาลแล้วกว่า 90,000 ล้านบาทเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินโครงการรับจำนำรอบใหม่ต่อไป

รัฐบาลได้คืนเงินจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในรอบที่ผ่านมา ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) พร้อมดอกเบี้ยแล้ว เป็นจำนวนกว่า 91,000 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะนำมาใช้หมุนเวียนในโครงการรับจำนำรอบใหม่ ร่วมกับงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติก่อนหน้านี้จำนวน 240,000 ล้านบาท

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. ยืนยันว่า โครงการรับจำนำที่ผ่านมาไม่กระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร เนื่องจากมีการจัดแยกบัญชีธุรกรรมโดยเฉพาะ และหากโครงการประสบภาวะขาดทุน คณะรัฐมนตรีจะทำการชดเชยค่าใช้จ่าย และรับภาระจากโครงการเองทั้งหมด

สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวในรอบที่ผ่านมา เนื่องจากทั้งหมดเป็นเกษตรกรที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวนาปรังรอบพิเศษ ซึ่งได้ชะลอการจ่ายเงินเพื่อตรวจสอบว่าเป็นข้าวจากเกษตรกรจริง แต่คาดว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ (9 ต.ค.) จะมีการอนุมัติวงเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ล่าสุด ทั้งโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/2555 และข้าวเปลือกนาปรังปี 2555/2556 มีปริมาณข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 19.4 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินกว่า 3.3 แสนล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน