ภาคีต่อต้านคอร์รัปชั่นส่ง จม.เปิดผนึกถึงช่อง3แสดงจุดยืนกรณี “ไร่ส้ม-สรยุทธ”

ภาคีต่อต้านคอร์รัปชั่นส่ง จม.เปิดผนึกถึงช่อง3แสดงจุดยืนกรณี “ไร่ส้ม-สรยุทธ”

ภาคีต่อต้านคอร์รัปชั่นส่ง จม.เปิดผนึกถึงช่อง3แสดงจุดยืนกรณี “ไร่ส้ม-สรยุทธ”

รูปข่าว : ภาคีต่อต้านคอร์รัปชั่นส่ง จม.เปิดผนึกถึงช่อง3แสดงจุดยืนกรณี “ไร่ส้ม-สรยุทธ”

ภาคีต่อต้านคอร์รัปชั่นส่ง จม.เปิดผนึกถึงช่อง3แสดงจุดยืนกรณี “ไร่ส้ม-สรยุทธ” ระบุการยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงผู้บริหาร บีอีเซีเวิล์ด ไม่ใช่การกล่าวหาว่ากระทำผิด

นายประมนต์  สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้ทำจดหมายเปิดผนึกลงวันที่ 9 ตุลาคม  2555 ถึงประธานคณะกรรมการ บริษัทบีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)(สำเนาส่ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด )ขอทราบจุดยืนและบรรทัดฐาน กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดของผู้ดำเนินรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีใจความว่า ตามที่สังคมได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในกรณีของบริษัทไร่ส้ม ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)   ชี้มูลความผิดว่า  ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ อสมท.  ทำการทุจริตเป็นเหตุให้ อสมท.ได้รับความเสียหาย

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น มีความเห็นว่า บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทบีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)  ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและได้รับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2555 จาก ป.ป.ช. มีความจำเป็นที่ต้องแสดงความชัดเจนถึงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจต่อกรณีข้างต้น

สถาบันอิศราและภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น  ได้ร่วมกันจัดเสวนาระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านจรรยาบรรณสื่อและจรรยาบรรณของธุรกิจ เพื่อหาข้อสรุปในการสร้างบรรทัดฐานของสังคม หลังจากนั้น สภาวิชาชีพการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ย้ำว่า จดหมายฉบับนี้มิได้เป็นการกล่าวหาหรือซ้ำเติมผู้ใด  หากต้องการที่จะตอกย้ำว่า จุดยืนของภาคีฯคือการผลักดันทุกภาคส่วนของสังคม ให้มีบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

เพียงต้องการที่จะทำให้ค่านิยมที่ “ยอมรับการโกงกินตราบใดที่ได้ผลประโยชน์” หมดไปจากสังคมไทย   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทบีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจระดับชาติจะได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรธุรกิจไทย


กลับขึ้นด้านบน