เปิด 3 กิจกรรมดาราศาสตร์รับลมหนาว เปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”

เปิด 3 กิจกรรมดาราศาสตร์รับลมหนาว เปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”

เปิด 3 กิจกรรมดาราศาสตร์รับลมหนาว เปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”

รูปข่าว : เปิด 3 กิจกรรมดาราศาสตร์รับลมหนาว เปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”

เปิด 3 กิจกรรมดาราศาสตร์รับลมหนาว เปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”

 นายศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยถึง 3กิจกรรมทางดาราศาสตร์ปี 2555-2556ว่า เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในเมืองไทย รับการเปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา” หอดูดาวแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2556 โดยประการหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนทุกระดับ มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทั้งระดับนักเรียน ครูผู้สอน รวมถึงประชาชนทั่วไป และคาดว่ากิจกรรมทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นจะช่วยจุดประกายให้คนไทยหันมาสนใจดาราศาสตร์ สนใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุและผล 

 
นายศรัณย์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมแรก “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” นั้นเราอยากให้เยาวชนได้มาเห็นท้องฟ้ากลางคืนที่สวยที่สุด ทัศนวิสัยดีที่สุดของประเทศ รวมถึงการได้ซึมซับความเป็นธรรมชาติ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นอกจากนั้นแล้วการที่เยาวชนเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ก็จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันด้วย  กิจกรรมที่สอง “การอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์” แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คาดหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับครู เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านดาราศาสตร์และนำความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์ ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจมากขึ้น ขั้นกลางเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคทางดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และขั้นสูงมุ่งให้เกิดครุวิจัย เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่งานวิจัยทางดาราศาสตร์ 
 
สำหรับกิจกรรมสุดท้าย “เปิดฟ้า...ตามหาดาว” เป็นกิจกรรมดูดาวที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดในช่วงที่มีฝนดาวตก โดยจะพาไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืน ณ บริเวณยอดดอยอินทนนท์พร้อมพาชมหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2556 นี้ด้วย
 
ดร.ศรัณย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาว่า ทางสถาบันฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประทานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในเดือนมกราคม 2556 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการพิธีเปิด ถือได้ว่าหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาแห่งนี้เป็นของประชาชนชาวไทยทุกคน จึงอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจและเป็นเจ้าของหอดูดาวแห่งชาติแห่งนี้ร่วมกัน  
 


กลับขึ้นด้านบน