ม.อีสาน ยื่นศาลขอคุ้มครองถอนใบอนุญาต อ้างกระทบ นศ.กว่า 8,000 คน

ม.อีสาน ยื่นศาลขอคุ้มครองถอนใบอนุญาต อ้างกระทบ นศ.กว่า 8,000 คน

ม.อีสาน ยื่นศาลขอคุ้มครองถอนใบอนุญาต อ้างกระทบ นศ.กว่า 8,000 คน

รูปข่าว : ม.อีสาน ยื่นศาลขอคุ้มครองถอนใบอนุญาต อ้างกระทบ นศ.กว่า 8,000 คน

ม.อีสาน ยื่นศาลขอคุ้มครองถอนใบอนุญาต อ้างกระทบ นศ.กว่า 8,000 คน ตัวแทนผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยอีสาน ยื่นศาลปกครองขอนแก่น ขอให้ไต่สวนฉุกเฉินการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยอ้างว่า จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรกว่า 8,000 คน

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น นำหลักฐานเข้ายื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน หลังเปิดให้นักศึกษายื่นความประสงค์เป็นวันสุดท้ายว่า จะโอนย้ายสถานศึกษาไปเรียนยังสถาบันอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ หรือขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ก่อนที่คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน กระทรวงศึกษาธิการมีผลภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

นายธีรภัทร์ ทองแก้วกูล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอีสาน ระบุว่า จากการสอบถามนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะย้ายสถานศึกษา เพราะไม่มั่นใจว่าสถานศึกษาปลายทางจะเปิดรับนักศึกษาเหล่านี้หรือไม่ และต้องการให้ คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีมากกว่า 8,000 คน จนกว่าจะจบหลักสูตร

วันนี้ (10 ต.ค.) นายอัษฎางค์ แสวงการ ตัวแทนผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยอีสาน เข้ายื่นต่อศาลปกครองขอนแก่น เพื่อขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน โดยให้เหตุผลว่าการเพิกถอนใบอนุญาต จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า 8,000 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

สำหรับมหาวิทยาลัยอีสาน เกิดปัญหาการซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ วุฒิ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู เมื่อปี 2551 จนนำไปสู่ การเข้ามาควบคุมมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการควบคุม กระทั่งมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยในที่สุด


กลับขึ้นด้านบน