วิสัยทัศน์กองทัพอากาศสู่"กองบินดิจิตอล"

วิสัยทัศน์กองทัพอากาศสู่"กองบินดิจิตอล"

วิสัยทัศน์กองทัพอากาศสู่"กองบินดิจิตอล"

รูปข่าว : วิสัยทัศน์กองทัพอากาศสู่"กองบินดิจิตอล"

วิสัยทัศน์กองทัพอากาศสู่ ทอ.ต้อนรับเครื่องบินควบคุมแจ้งเตือนทางอากาศ หรือ SAAB 340 AEW เครื่องที่ 2 พร้อมเข้าประจำการที่กองบิน 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนระยะที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งจะทยอยเดินทางมาถึงประเทศไทยในปีหน้า (2556) หลังจากกองทัพอากาศไทยเป็นชาติแรกในเอเชีย ที่จัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนเข้าประจำการ


วิสัยทัศน์กองทัพอากาศสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2562 ไม่เพียงเป็นนโยบายต่อเนื่องของผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ ยังเป็นเตรียมพร้อมพัฒนากองทัพอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรักษาสมดุลทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน
                                  
ความพร้อมของกองบิน 7 สุราษฎ์ธานี สู่กองบินดิจิตอลต้นแบบ มีความสมบูรณ์มากขึ้น หลังจากเครื่องบินควบคุมแจ้งเตือนทางอากาศ หรือ Saab 340 AEW เครื่องที่ 2 เดินทางจากสวีเดนประเทศผู้ผลิต เพื่อพร้อมเข้าประจำการที่ฝูงบิน 702 กองบิน 7 แล้ว ตามโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพนระยะที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในปีหน้า (2556) เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นกองทัพอากาศที่ใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลางภายในปี 2558 ที่เน้นบูรณาการข้อมูลข่าวสาร และควบคุมสั่งการ

พล.อ.อ.อารยะ งามประมวญ เสนาธิการทหารอากาศกล่าวว่า ภายในเครื่องบิน Saab 340 AEW ติดตั้งเรดาร์ควบคุมและเตือนภัยในอากาศ โดย SAAB เครื่องแรก ตามโครงการจัดหากริพเพน 6 เครื่อง ในระยะที่ 1 เดินทางถึงไทยปลายปี 2553 พร้อมทั้งฝึกการปฏิบัติร่วมกับเครื่องบินขับไล่กริพเพน ในภารกิจด้านความมั่นคง

กองทัพอากาศยืนยันความคุ้มค่าในการเข้าประจำการของเครื่องบินขับไล่กริพเพนชาติแรกในเอเชีย เพราะนอกจากได้รับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ในยุคที่ 4.5 พร้อมระบบแล้ว ยังได้รับการถ่ายทอดองค์วามรู้จากสวีเดน ซึ่งกำลังขยายอุตสาหกรรมด้านอาวุธ โดยมีประเทศในเอเชียเริ่มให้ความสนใจเครื่องบินกริพเพนมากขึ้น เช่น อินเดียและมาเลเซีย ขณะที่สวีเดนก็กำลังพัฒนากริพเพนรุ่นใหม่ ที่เรียกว่ากริพเพนเอ็นจี ใกล้เคียงเครื่องบินรบยุคที่ 5

น.ท.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับฝูงบินขับไล่กริพเพนยืนยันความพร้อมของนักบินและเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อการพัฒนาฝูงบินกริพเพน ที่เข้าประจำการมากว่า 1 ปี รวมทั้งการฝึกร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ไม่ใช่การแข่งขัน

เครื่องบินขับไล่กริพเพน พร้อมระบบอำนวยการที่ทันสมัย เป็นพลังผลักดันให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาตามยุทธศาสตร์สู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคภายใน 2562 โดยเน้นการสร้างบุคลากรสอดคล้องกับเทคโนโลยีและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน