ขนส่งเตรียมปรับสอบใบขับขี่เพิ่ม 11 ชม.เน้นปลอดภัย

ขนส่งเตรียมปรับสอบใบขับขี่เพิ่ม 11 ชม.เน้นปลอดภัย

ขนส่งเตรียมปรับสอบใบขับขี่เพิ่ม 11 ชม.เน้นปลอดภัย

รูปข่าว : ขนส่งเตรียมปรับสอบใบขับขี่เพิ่ม 11 ชม.เน้นปลอดภัย

ขนส่งเตรียมปรับสอบใบขับขี่เพิ่ม 11 ชม.เน้นปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับหลักสูตรการสอบใบขับขี่ใหม่ โดยเพิ่มหัวข้ออบรมจาก 3 หัวข้อเป็น 15 หัวข้อ และเพิ่มเวลาอบรมจาก 4 ชั่วโมงเป็น 15 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้สอบใบขับขี่มีวินัยขับขี่อย่างปลอดภัย

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนามาตรฐานเนื้อหาวิชาการอบรม และทดสอบใบอนุญาตขับรถ รวมถึงแนวปฏิบัติที่จะลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในปัจจุบันยังคงดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้อง ผ่านอบรมหลักสูตรจำนวน 4 ชั่วโมง ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ชั่วโมง การขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 1 ชั่วโมง และมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง โดยจะทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 45 ข้อ
 
ดังนั้น ทำให้เกิดแนวคิดยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถที่มีความเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงการกำกับดูแลพฤติกรรมหลังได้รับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา และจัดทำเนื้อหาวิชาหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ จำนวน 15 หัวข้อ จะใช้เวลาในการอบรม 15 ชั่วโมง เช่น ประโยชน์และความสำคัญของการมีใบอนุญาตขับรถ กฎหมาย ข้อห้าม พ.ร.บ.จราจร มารยาทในการขับรถ ข้อจำกัดด้านร่างกายมนุษย์กับการจราจร รวมถึงการจัดทำเนื้อหาอบรมเพื่อฟื้นฟูพฤติกรรมสำหรับผู้ขับรถที่กระทำผิดบ่อยครั้ง หากการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวได้ข้อสรุปแน่นอนแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ หรือเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางอื่นๆ โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ารับอบรมกับกรมการขนส่งทางบกแห่งเดียว


กลับขึ้นด้านบน