มหาวิทยาลัยอีสาน ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีผล 31 ต.ค.นี้

มหาวิทยาลัยอีสาน ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีผล 31 ต.ค.นี้

มหาวิทยาลัยอีสาน ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีผล 31 ต.ค.นี้

รูปข่าว : มหาวิทยาลัยอีสาน ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีผล 31 ต.ค.นี้

มหาวิทยาลัยอีสาน ถูกเพิกถอนใบอนุญาต มีผล 31 ต.ค.นี้ ตัวแทนผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยอีสาน เข้ายื่นต่อศาลปกครองขอนแก่น ให้ไต่สวนฉุกเฉินการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยอ้างว่าจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรกว่า 8,000 คน ส่วนการโอนย้ายสถานศึกษาไปยังสถาบันอื่น ก่อนที่คำสั่งเพิกถอนใบจัดตั้งวิทยาลัยอีสาน กระทรวงศึกษาธิการจะมีผลภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น นำหลักฐานเข้ายื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อขอโอนย้ายสถานศึกษาไปเรียนยังสถาบันอื่น ตามที่คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ หรือจะขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ก่อนที่คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ จะมีผลภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

ด้านนายธีรภัทร์ ทองแก้วกูล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอีสาน ระบุว่า จากการสอบถามนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะย้ายสถานศึกษา เพราะไม่มั่นใจว่าสถานศึกษาปลายทางจะเปิดรับนักศึกษาเหล่านี้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่ต้องการให้คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีมากกว่า 8,000 คนไปจนกว่าจะจบหลักสูตร

ขณะที่นายอัษฎางค์ แสวงการ ตัวแทนผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยอีสาน เข้ายื่นต่อศาลปกครองขอนแก่น เพื่อขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน กรณีการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน โดยให้เหตุผลว่า การเพิกถอนใบอนุญาตจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า 8,000 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอีสาน เกิดปัญหาการซื้อขายใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือวุฒิ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู เมื่อปี 2551 จนนำไปสู่การเข้ามาควบคุมมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการควบคุม กระทั่งมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยในที่สุด

ส่วนการเยียวยาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สกอ. มีคำยืนยันว่า นักศึกษาที่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และคณะกรรมการควบคุมฯ ได้พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรให้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบปริญญาประมาณ 800 คนนั้น จะเร่งออกใบปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อ ก็ต้องย้ายสถาบันไปยังสถานศึกษาแห่งอื่นแทน ส่วนการดูแลอาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้ แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

 


กลับขึ้นด้านบน