ผู้บริหารอุตสาหกรรมบางกะดี ยันไม่เก็บค่าสาธารณูปโภคเพิ่ม แม้ต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำกว่า 100 ล้านบาท

ผู้บริหารอุตสาหกรรมบางกะดี ยันไม่เก็บค่าสาธารณูปโภคเพิ่ม แม้ต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำกว่า 100 ล้านบาท

ผู้บริหารอุตสาหกรรมบางกะดี ยันไม่เก็บค่าสาธารณูปโภคเพิ่ม แม้ต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำกว่า 100 ล้านบาท

รูปข่าว : ผู้บริหารอุตสาหกรรมบางกะดี ยันไม่เก็บค่าสาธารณูปโภคเพิ่ม แม้ต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำกว่า 100 ล้านบาท

 ผู้บริหารอุตสาหกรรมบางกะดี ยันไม่เก็บค่าสาธารณูปโภคเพิ่ม แม้ต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ำกว่า 100 ล้านบาท ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ยืนยันไม่เก็บค่าสาธารณูปโภคเพิ่มจากโรงงานในพื้นที่ แม้ต้องลงทุนเพิ่มกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำรอบนิคม และแม้ความเสี่ยงต่ออุกทกภัยจะลดลง แต่ก็ได้ซักซ้อมแผนตอบโต้วิกฤตน้ำท่วม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการในพื้นที่

พนักงานได้จำลองแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินน้ำท่วม โดยใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสารเคมีไว้ในที่สูง ซึ่งเป็นมาตรการอันดับต้นๆ ที่โรงงานในสวนอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติ หากเกิดภาวะน้ำท่วม เพื่อให้มั่นใจว่า สารเคมีจะไม่รั่วไหลและทำอันตรายแก่ประชาชน

นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้จัดการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เปิดเผยความคืบหน้า การก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำรอบพื้นที่ว่า ได้แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด เหลือเพียงเก็บรายละเอียด ทำให้โรงงานต่างๆรู้สึกมั่นใจ แต่ทั้งนี้ ก็ยังไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง 2 ใน 3 ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือ และยังไม่ได้รับเงินกู้ใน 1 ส่วนที่เหลือ จากธนาคารออมสิน

ส่วนวงเงินสร้างเขื่อนกั้นน้ำที่คณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัยอนุมัติที่ 350 ล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณจริงที่ 530 ล้านบาท บริษัทจึงต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม แต่ยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นค่าสาธารณูปโภคเพิ่มจากผู้ประกอบการในพื้นที่

ขณะที่นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรม มั่นใจว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปีนี้ สามารถรับมือน้ำได้อย่างแน่นอน ส่วนโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้กรมโรงงานดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมระดมกำลังไปช่วยเหลือหากเกิดภาวะน้ำท่วม


กลับขึ้นด้านบน