บรรยากาศรับจำนำข้าว จ.นครสวรรค์ เงียบเหงา เหตุชาวนาไม่มีข้าวร่วมโครงการ

บรรยากาศรับจำนำข้าว จ.นครสวรรค์ เงียบเหงา เหตุชาวนาไม่มีข้าวร่วมโครงการ

บรรยากาศรับจำนำข้าว จ.นครสวรรค์ เงียบเหงา เหตุชาวนาไม่มีข้าวร่วมโครงการ

รูปข่าว : บรรยากาศรับจำนำข้าว จ.นครสวรรค์ เงียบเหงา เหตุชาวนาไม่มีข้าวร่วมโครงการ

บรรยากาศรับจำนำข้าว จ.นครสวรรค์ เงียบเหงา เหตุชาวนาไม่มีข้าวร่วมโครงการ บรรยากาศการรับจำนำข้าวใน จ.นครสวรรค์ ยังเงียบเหงา เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่มีข้าวไปจำนำ ขณะที่เจ้าหน้าที่การค้าภายใน เร่งตรวจสอบโกดังสำหรับเก็บผลผลิตในโครงการ

เจ้าหน้าที่การค้าภายใน จ.นครสวรรค์ ตรวจสอบโกดังเก็บข้าวของผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.ชุมแสง อ.ท่าตะโก และ อ.ไพศาลี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บข้าวโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/2556 ที่เริ่มเปิดโครงการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีโกดังผ่านการตรวจสอบแล้ว 4 แห่ง

สำหรับ จ.นครสวรรค์ มีจุดรับจำนำข้าวคลอบคลุมทั้งจังหวัด 21 แห่ง จากโรงสีที่สมัครเข้าโครงการ 59 โรง แต่เนื่องจากชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากต้องปรับเปลี่ยนเวลาการเพาะปลูก ขณะที่ชาวนาในพื้นที่ดอนประสบกับปัญหาภัยแล้งจึงยังไม่มีข้าวเข้าร่วมในโครงการมากนัก

ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วยความสุจริต รวดเร็ว และ เป็นธรรมกับชาวนา เนื่องจากคาดว่าจะมีผลผลิตถึง 600,000 ตันและมีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำทั้งสิ้น 25 โรง นอกจากนี้ยังเตรียมจุดท่าข้าวไว้รองรับอีก 6 จุดหากมีปัญหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด

 


กลับขึ้นด้านบน