สหภาพยุโรปได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

สหภาพยุโรปได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

สหภาพยุโรปได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

รูปข่าว : สหภาพยุโรปได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

สหภาพยุโรปได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ สหภาพยุโรปได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้จากการที่มีบทบาทสร้างเอกภาพภายในทวีปมาเป็นเวลายาวนาน

ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้คือสหภาพยุโรป โดยคณะกรรมการได้ยกย่องสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 27 ประเทศที่รวมตัวกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีบทบาทร่วมกันในการสร้างเสถียรภาพ กับอดีตประเทศคอมมิวนิสต์หลายประเทศ หลังจากที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายเมื่อปี 2532

ทั้งนี้ ถือได้ว่าสหภาพยุโรปมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาคมาเป็นเวลานาน และการได้รับรางวัลนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจในช่วงที่สหภาพยุโรปกำลังต่อสู้กับวิกฤติหนี้

สำหรับสหภาพยุโรปได้เริ่มขึ้นในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อปี 2494 เมื่อมีการรวมตัวกันของ 6 ชาติ ในการก่อตั้งประชาคมถ่านหิน และเหล็กยุโรปจากนั้นได้มีลงนามในสนธิสัญญาโรม เพื่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเป็น 27 ประเทศ


กลับขึ้นด้านบน