เลขาธิการอาเซียน แนะเตรียมรับมือภัยพิบัติ

เลขาธิการอาเซียน แนะเตรียมรับมือภัยพิบัติ

เลขาธิการอาเซียน แนะเตรียมรับมือภัยพิบัติ

รูปข่าว : เลขาธิการอาเซียน แนะเตรียมรับมือภัยพิบัติ

เลขาธิการอาเซียน แนะเตรียมรับมือภัยพิบัติ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนหลายปีที่ผ่านมา เลขาธิการอาเซียน เห็นว่า มีความจำเป็นที่ต้องเตรียมหาวิธีการรับมือกับภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสีย ขณะที่ผู้แทนพิเศษด้านลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเลขาธิการสหประชาชาติ ต้องการให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการจัดการภัยพิบัติที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

วันนี้ (12 ต.ค.)ผู้นำสตรีที่ทำงานด้านการจัดการภัยพิบัติจากประเทศไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ขึ้นรับโล่เชิดชูเกียรติ จากนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ในฐานะผู้ที่มีบทบาทในการจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นการสนับสนุนให้สตรีและเด็กผู้หญิงมีบทบาทในการสนับสนุนชุมชนของตัวเองให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

ในวันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ซึ่งตรงกับวันลดภัยพิบัติสากล นายสุรินทร์ พิศสุวรรณเลขาธิการอาเซียน เห็นว่า การจัดการภัยพิบัติในอนาคตเป็นเรื่องสำคัญ เพราะช่วงที่ผ่านมาประชาชนในภูมิภาคนี้ประสบกับภัยพิบัติใหญ่หลายครั้ง ทั้งแผ่นดินไหว น้ำท่วม และสึนามิ ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน และความเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้ต้องเตรียมหาวิธีการรับมือ

ผู้แทนพิเศษด้านลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของเลขาธิการสหประชาชาติ เห็นว่า ปัจจุบันผู้หญิงยังมีบทบาทในการจัดการภัยพิบัติไม่มากนัก เหมือนขาดผู้ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวไปกว่าร้อยละ 50 ทำให้ขาดผู้ที่จะติดตามและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติ ที่มีแนวโน้มจะเกิดเพิ่มขึ้นในอนาคต

นางยุพิน ขำนิล สตรีไทยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ กล่าวว่า ผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการ และ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของชุมชนในอนาคต เพราะบุคลิกความอ่อนโยน และเข้าใจผู้อื่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิง จะช่วยให้การทำงานกับหน่วยงานต่างๆ และคนในชุมชนง่ายขึ้น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


กลับขึ้นด้านบน