"พีโพล" แนะตำรวจปรับปรุงงานดูแลม็อบ-ไม่ให้การเมืองแทรกแซง

"พีโพล" แนะตำรวจปรับปรุงงานดูแลม็อบ-ไม่ให้การเมืองแทรกแซง

"พีโพล" แนะตำรวจปรับปรุงงานดูแลม็อบ-ไม่ให้การเมืองแทรกแซง

รูปข่าว : "พีโพล" แนะตำรวจปรับปรุงงานดูแลม็อบ-ไม่ให้การเมืองแทรกแซง

พีโพลทำแบบสอบถามความเห็นของประชาชนถึงการทำหน้าที่ของตำรวจในการดูแลการชุมนุมที่ผ่านมา โดยระบุว่า ปฏิบัติหน้าที่ไม่เด็ดขาด และ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการเมืองเข้ามาแทรกแซง

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสวนดุสิตโพล ร่วมกันทำแบบสำรวจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และการทำงานของตำรวจโดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า พีโพล โดยครั้งแรกได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.9 เห็นว่า ตำรวจควรปรับปรุงการทำงาน เพราะการดูแลการชุมนุมนั้นตำรวจยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และ มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง

ขณะที่ ร้อยละ 33.42 ระบุว่า การทำงานของตำรวจถือว่า ทำดีที่สุดแล้ว เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง ยึดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และร้อยละ 21.6 เห็นว่าสถานการณ์การชุมนุมแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน และ การนำเสนอข่าวของสื่อในบางครั้งทำให้สับสน

ส่วนเรื่องที่ประชาชนต้องการฝากถึงการทำหน้าที่ของตำรวจต่อการดูแลการชุมนุมทางการเมือง พบว่าร้อยละ 37.4 ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และร้อยละ 24.2 ระบุว่า ต้องมีความยุติธรรม

ขณะที่ พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ที่ผ่านมาตำรวจดูแลสถานการณ์การชุมนุมอย่างเต็มที่ และถูกต้องตามขั้นตอนหลักสากลอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีกฎหมายดูแลการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะโดยตรงทำให้การควบคุมสถานการณ์ยังเป็นไปได้ด้วยความลำบาก

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจในครั้งนี้เลือกจากประชาชน ตำรวจ นักกฎหมาย และ นักการเมือง ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 1,176 คน ซึ่งผลที่ได้ กองบัญชาการศึกษาจะนำไปปรับปรุงภาพลักษณ์ รวมถึงหลักสูตรการบริหารกำลังพลต่อไป


กลับขึ้นด้านบน