ผัก-ผลไม้มีราคาสูงขึ้น ก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจสัปดาห์หน้า

ผัก-ผลไม้มีราคาสูงขึ้น ก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจสัปดาห์หน้า

ผัก-ผลไม้มีราคาสูงขึ้น ก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจสัปดาห์หน้า

รูปข่าว : ผัก-ผลไม้มีราคาสูงขึ้น ก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจสัปดาห์หน้า

ผัก-ผลไม้มีราคาสูงขึ้น ก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจสัปดาห์หน้า ราคาผัก-ผลไม้หลายชนิดปรับราคาสูงขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจในสัปดาห์หน้า โดยกรมการค้าภายในชี้ว่า ฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่ ทำให้ปริมาณสินค้าออกสู่ตลาดน้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จึงได้จัดงานขายผัก-ผลไม้ โดยตรงให้ผู้บริโภค ขณะที่ผลสำรวจเทศกาลกินเจปีนี้ พบว่าจะคึกคักว่าทุกปี

จากการสำรวจราคาผัก-ผลไม้ ก่อนช่วงเทศกาลกินเจในสัปดาห์หน้า ย่านตลาดเยาวราช พบว่า ราคาผัก หลายชนิดปรับราคาสูงขึ้น เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา เช่น ราคาผักคะน้าปรับสูงขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาท จาก 80 ถึง 100 บาท คื่นฉ่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท จากเดิม 80 บาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ร่วมทั้งการปรับขึ้นค่าแรงจึงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่เครื่องปรุงอาหารเจราคาแพงกว่าอาหารทั่วไป เช่น โปรตีนเกษตร ราคากิโลกรัมละ 100 ถึง 200 บาท เห็ดหอม กิโลกรัมละ 300 บาท

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้ผลผลิตพืชผักเสียหาย จึงมีปริมาณสู่ตลาดน้อยและราคาสูง ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาผักและผลไม้โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค จึงกำหนดจัดงานเพื่อเชื่อมโยงผักและผลไม้จากสวนมาจำหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ โดยจะตัดจำหน่ายผ่านตลาดกลางของแต่ละจังหวัด

ขณะที่ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า เทศกาลกินเจปีนี้จะคึกคักว่าทุกปี เนื่องจากมีประชาชนหันมากินเจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 แม้ส่วนใหญ่จะยอมรับว่าราคาสินค้าในปีนี้สูงขึ้น ซึ่งคาดว่าประชาชนจะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ เฉลี่ยคนละ 8,154 บาท และจะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลกินเจกว่า 37,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.6 จากเทศกาลกินเจปีที่ผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือ ค่าอาหาร รองรองลงมา เป็นค่าที่พักในการไปทำบุญ


กลับขึ้นด้านบน