ภาคอีสานเริ่มประสบภัยแล้งบางพื้นที่ หลังฝนทิ้งช่วง

ภาคอีสานเริ่มประสบภัยแล้งบางพื้นที่ หลังฝนทิ้งช่วง

ภาคอีสานเริ่มประสบภัยแล้งบางพื้นที่ หลังฝนทิ้งช่วง

รูปข่าว : ภาคอีสานเริ่มประสบภัยแล้งบางพื้นที่ หลังฝนทิ้งช่วง

ภาคอีสานเริ่มประสบภัยแล้งบางพื้นที่ หลังฝนทิ้งช่วง บางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว หลังฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งลดลง บางจังหวัดอย่างที่จ.สุรินทร์ ต้องประกาศเตือนเกษตรกรให้งดทำการเกษตร

แม้จะเพิ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝน แต่บางพื้นที่ในจ.สุรินทร์ ก็ขาดแคลนน้ำมานานกว่า 3 เดือนแล้ว ทำให้ต้นข้าวพันธุ์หอมมะลิของเกษตรเริ่มเหี่ยวเฉา และยืนต้นตาย ขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น ล่าสุดจังหวัดประกาศให้เกษตรกรงดทำการเกษตร ป้องกันผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 200,000 ไร่

สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่งในจ.นครราชสีมา ลดการระบายน้ำแล้วโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ลดการพร่องน้ำเหลือเพียงวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บไว้ช่วงหน้าแล้ง ส่วนอ่างเก็บน้ำลำตะคองได้หยุดการระบายน้ำออกจากอ่าง เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรในพื้นที่

ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคประกาศลดระดับแรงดันน้ำช่วงเวลา 11.00 น.-15.00 น.เพื่อลดการใช้น้ำ หลังอ่างเก็บน้ำทั้ง 18 แห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลืออยู่น้อย


กลับขึ้นด้านบน