เตรียมความพร้อมเยาวชน ก่อนออกจากสถานพินิจฯ

เตรียมความพร้อมเยาวชน ก่อนออกจากสถานพินิจฯ

เตรียมความพร้อมเยาวชน ก่อนออกจากสถานพินิจฯ

รูปข่าว : เตรียมความพร้อมเยาวชน ก่อนออกจากสถานพินิจฯ

เตรียมความพร้อมเยาวชน ก่อนออกจากสถานพินิจฯ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเยาวชน ที่ถูกควบคุมตัวภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลปรับสภาพจิตใจ และความพร้อมของครอบครัวในการดูแลบุตรหลานเพื่อเข้าสู่สังคม โดยนักวิจัยระบุว่า เครือข่ายในชุมชนและครอบครัว มีความสำคัญที่จะช่วยดูแลเยาวชนเหล่านี้ ไม่ให้หันกลับไปกระทำความผิดซ้ำ

 
การมอบหมายหัวข้อสำหรับการคิดและเรียบเรียงก่อนจะสื่อสารออกมา เป็น 1 ในกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวภายในสถานพินิจจะต้องเข้ารับการฝึกฝน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกทักษะชีวิตก่อนจะกลับเข้าสู่สังคม

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจะถูกจัดขึ้นเพื่อทำรายงานส่งให้ศาลพิจารณา สำหรับเยาวชนที่กระทำความผิด โดยมีการแยกเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงน้อย ปานกลาง และเสี่ยงมาก

สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมากที่จะกระทำความผิดซ้ำ มีการจัดพี่เลี้ยงเฝ้าติดตามประเมินผล และให้คำปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่สามารถช่วยให้เยาวชนไม่หันมากระทำความผิดซ้ำและกลับมาอยู่ในสถานควบคุมได้

ก่อนหน้านี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคัดกรองเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเพื่อคัดกรองเยาวชนที่กระทำผิดให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องและเป็นการลด ระยะเวลาที่เยาวชนจะต้องถูกควบคุมตัวภายในสถานควบคุมให้น้อยที่สุด โดยประเด็นสำคัญที่นักวิจัยระบุตรงกันว่า ครอบครัวและเครือข่ายในสังคม คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยดูแลเยาวชนเหล่านี้ ให้สามารถดูแลตัวเองไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเยาวชนจะต้องผ่านโปรแกรมการอบรมหลายขั้นตอน ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ และการปรับตัวเข้าหาชุมชน ตั้งแต่ การอบรมจริยธรรม,การฝึกทักษะชีวิต, การแนะแนวการศึกษาต่อ หรือแนะแนวอาชีพ, การบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อตอบแทนสังคม, การอนุญาตให้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และการอนุญาตให้กลับไปอยู่กับครอบครัวชั่วคราว รวมถึงกระทั่ง หากไม่สามารถกลับไปครอบครัวตัวเองได้ก็จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์ โดยทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ เพื่อให้พวกเขาค่อยๆเรียนรู้และปรับตัว ปรับทัศนคติในการอยู่ในสังคมใหม่


กลับขึ้นด้านบน