ABAC โพล เผยผลสำรวจคพบวามเป็นผู้นำของนายกฯเพิ่มขึ้น

ABAC โพล เผยผลสำรวจคพบวามเป็นผู้นำของนายกฯเพิ่มขึ้น

ABAC โพล เผยผลสำรวจคพบวามเป็นผู้นำของนายกฯเพิ่มขึ้น

รูปข่าว : ABAC โพล เผยผลสำรวจคพบวามเป็นผู้นำของนายกฯเพิ่มขึ้น

ABAC โพล เผยผลสำรวจคพบวามเป็นผู้นำของนายกฯเพิ่มขึ้น สำนักวิจัยเอแบคโพล เผยผลสำรวจภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำของ นายกฯ พบดัชนีความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด ร้อยละ 63.7 ขณะที่สวนดุสิตโพล ระบุ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.58 ต้องการเห็น “จาตุรนต์ ฉายแสง” เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่

สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง จากผลสำรวจภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะผู้นำประเทศ และก้าวต่อไปของประเทศไทยในสายตาประชาชน โดยดัชนีความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ ร้อยละ 63.7 ระบุความเป็นตัวของตัวเอง รองลงมาคือ ร้อยละ 60.9 ระบุเป็นคนรุ่นใหม่ ร้อยละ 58.9 ระบุได้รับการยอมรับภายในประเทศและต่างประเทศ  และร้อยละ 82.8 ต้องการเห็นการก้าวต่อไปของประเทศ คือการทำให้คนไทยรากหญ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น และคนรวยใส่ใจคนจนให้มากขึ้น

ขณะที่ ดุสิตโพล สำรวจความเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองในการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.58 ต้องการเห็น นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ และเห็นว่าควรมีคุณสมบัติ ที่เน้นคุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นกลางไม่ลำเอียง ไม่เห็นแก่พวกพ้อง และทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ในวันพรุ่งนี้ (15 ต.ค.) ก่อนที่ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปเยือนประเทศคูเวตอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือ เอซีดี ระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อฟื้นฟูกรอบความร่วมมือเอเชียให้เป็นกลไกส่งเสริมความเป็นเอเชีย ตามที่ไทยเคยริเริ่มไว้ และเน้นย้ำบทบาทความเป็นผู้นำของไทยในเวที ACD

 


กลับขึ้นด้านบน