องค์การคลังสินค้า เตรียมลงพื้นที่ตรวจดูความเหมาะสมจัดเก็บข้าวที่ดอนเมือง พรุ่งนี้

องค์การคลังสินค้า เตรียมลงพื้นที่ตรวจดูความเหมาะสมจัดเก็บข้าวที่ดอนเมือง พรุ่งนี้

องค์การคลังสินค้า เตรียมลงพื้นที่ตรวจดูความเหมาะสมจัดเก็บข้าวที่ดอนเมือง พรุ่งนี้

รูปข่าว : องค์การคลังสินค้า เตรียมลงพื้นที่ตรวจดูความเหมาะสมจัดเก็บข้าวที่ดอนเมือง พรุ่งนี้

องค์การคลังสินค้า เตรียมลงพื้นที่ตรวจดูความเหมาะสมจัดเก็บข้าวที่ดอนเมือง พรุ่งนี้ หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดให้โรงสีส่งมอบข้าวที่ค้างจากโครงการรับจำนำนาปรังฤดูกาลผลิต 2554/2555 ให้หมดภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ แต่ปัญหาโกดังกลางที่ไม่เพียงพอก็ทำให้ยังมีข้าวค้างตามโรงสีหลายแห่ง ขณะที่วันพรุ่งนี้ (15ต.ค.55) องค์การคลังสินค้าจะลงพื้นที่สำรวจคลังสินค้า 2 ท่าอากาศดอนเมือง เพื่อดูความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดเก็บข้าว

ปัญหาโกดังกลางที่ไม่เพียงพอ ทำให้มีการเสนอใช้พื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าว นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า องค์การคลังสินค้าหรือ อคส.ได้ประสานมายังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อขอเข้าดูพื้นที่บริเวณอาคารคลังสินค้า 2 ของสนามบินดอนเมืองในวันพรุ่งนี้ (15ต.ค.55) เพื่อเตรียมไว้รองรับข้าวที่รับจำนำจากเกษตรกร ซึ่งเป็นข้าวนาปีฤดูการ 2554/2555 ปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตัน โดยคลังสินค้าดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ 31,400 ตารางเมตร สูงประมาณ 14 เมตร โดย 1 ตารางเมตร รองรับได้ 5 ตัน คาดว่าจะรองรับข้าวเปลือกได้ประมาณ 157,000 ตัน

นายกฤษณ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เจ้าของโรงสี ศรีพัฒนาพาณิชย์ จ.นนทบุรี ระบุว่า ขณะนี้โรงสียังมีข้าวสาร และปลายข้าวค้างส่งมอบจากโครงการที่ผ่านมาประมาณ 50,000 กระสอบ หากรวมทั้งจังหวัดมีประมาณกว่า 1 แสนกระสอบ ทำให้โรงสีไม่สามารถเปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่ได้เนื่องจากยังมีข้าวเปลือกจำนวนมากที่ยังไม่สีแปรเพราะไม่มีโกดังกลาง

เช่นเดียวกับโรงสีในจ.นครปฐม นายมนัส กิจประเสริฐ เจ้าของโรงสีกิจประเสริฐ ระบุว่า ขณะนี้ โรงสีในพื้นที่ยังประสบปัญหาโกดังกลางไม่มีเพียงพอ เมื่อนำข้าวสารไปฝากยังพื้นที่อื่นก็ถูกปฎิเสธ เนื่องจากโกดังส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่จะถูกกันไว้ให้เฉพาะโรงสีในพื้นที่เท่านั้น และเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เพราะหากทิ้งไว้นานจะทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพและขายไม่ได้ราคา


กลับขึ้นด้านบน