นักรัฐศาสตร์หนุนยกเลิกโทษประหารชีวิต ลงโทษผิด ชีวิตไม่หวนคืน

นักรัฐศาสตร์หนุนยกเลิกโทษประหารชีวิต ลงโทษผิด ชีวิตไม่หวนคืน

นักรัฐศาสตร์หนุนยกเลิกโทษประหารชีวิต ลงโทษผิด ชีวิตไม่หวนคืน

รูปข่าว : นักรัฐศาสตร์หนุนยกเลิกโทษประหารชีวิต ลงโทษผิด ชีวิตไม่หวนคืน

นักรัฐศาสตร์หนุนยกเลิกโทษประหารชีวิต ลงโทษผิด ชีวิตไม่หวนคืน อาจารย์ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักรัฐศาสตร์อิสระ สนับสนุนการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย เพราะเป็นการก่ออาชญากรรมซ้อนอาชญากรรม และหากลงโทษเกินกว่าเหตุหรือลงโทษผิดคน จะไม่สามารถนำชีวิตของผู้ถูกประหารกลับคืนมาได้

ในวงเสวนา "ความรุนแรงในสังคมไทย : กรณีศึกษาโทษประหารชีวิต" โดยมี พ.ต.ท.หญิงธัญญรัตน์ ทิวถนอม ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน อาจารย์ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ก่อนจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง ไคลม์ อาฟเตอร์ ไคลม์ (Crime After Crime) ที่สมาคมฝรั่งเศส ในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันยุติโทษประหารชีวิตสากล 10 ต.ค. 2555 จัดโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สถาบันเกอเธ่ และสถานทูตอังกฤษ นักวิชาการในแวดวงต่างๆที่เข้าร่วมต่างแสดงความเห็นสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารชีวิตเพราะเป็นการก่ออาชญากรรม ซ้อนอาชญากรรม

อาจารย์ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักรัฐศาสตร์อิสระ ให้เหตุผลว่า โทษประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่มีลักษณะเฉพาะกว่าโทษแบบอื่น หากเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องทางกระบวนการยุติธรรม ทำให้เกิดการลงโทษเกินกว่าเหตุหรือลงโทษผิดคน จะไม่สามารถนำชีวิตที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้ และการประหารชีวิตที่ถูกต้องตามกฎหมายคือการฆาตกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นอาชญากรรมโดยรัฐ

 

ขณะที่ พ.ต.ท.หญิงธัญญรัตน์ ทิวถนอม กล่าวถึงคดีการฆ่าคนตายโดยเจตนาว่า ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษประหารชีวิตเท่านั้น ซึ่งกระบวนการยุติธรรมอาจไม่ตอบโจทย์ เพราะสุดท้ายครอบครัวของผู้ได้รับโทษประหารชีวิตก็กลับกลายเป็นเหยื่ออยู่ดี และนับว่าโทษประหารชีวิตมีความไม่ถูกต้องในตัวเองตั้งแต่ต้นเพราะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้รัฐในการใช้ความรุนแรง

 


กลับขึ้นด้านบน