นักศึกษาม.อีสาน ยื่นเอกสารขอให้คุ้มครองชั่วคราว กรณีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาติจัดตั้งมหาวิทยาลัย

นักศึกษาม.อีสาน ยื่นเอกสารขอให้คุ้มครองชั่วคราว กรณีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาติจัดตั้งมหาวิทยาลัย

นักศึกษาม.อีสาน ยื่นเอกสารขอให้คุ้มครองชั่วคราว กรณีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาติจัดตั้งมหาวิทยาลัย

รูปข่าว : นักศึกษาม.อีสาน ยื่นเอกสารขอให้คุ้มครองชั่วคราว กรณีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาติจัดตั้งมหาวิทยาลัย

นักศึกษาม.อีสาน ยื่นเอกสารขอให้คุ้มครองชั่วคราว กรณีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาติจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น ขอให้คุ้มครองชั่วคราว กรณีถูกสั่งเพิกถอนใบรับอนุญาติจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีผลในวันที่ 31 ตุลาคม

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแก่น นำเอกสารซึ่งประกอบด้วย คำร้อง รายชื่อนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยอีสานจำนวน 703 คน ยื่นต่อศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน โดยให้เหตุผลว่าระบบการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ มีปัญหาเรื่องบุคคลากรและการเงิน ซึ่งจะมีผลในวันที่ 31 ตุลาคม ขณะที่ศาลนัดไต่สวนคดีในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

นายสัญญา เนียมเปรม หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อีสานระบุว่า คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาติมหาวิทยาลัยไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษากว่า 7,000คน แม้ขณะนี้จะมีนักศึกษากว่า 3,000คน ยื่นความจำนงค์ขอเปลี่ยนสถานที่เรียนใหม่ แต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถาบันที่จะรับโอน


กลับขึ้นด้านบน