ฟ้องศาลปกครองทวงคืนท่อก๊าซจาก ปตท. มูลค่า 3.6 หมื่นลบ.

ฟ้องศาลปกครองทวงคืนท่อก๊าซจาก ปตท. มูลค่า 3.6 หมื่นลบ.

ฟ้องศาลปกครองทวงคืนท่อก๊าซจาก ปตท. มูลค่า 3.6 หมื่นลบ.

รูปข่าว : ฟ้องศาลปกครองทวงคืนท่อก๊าซจาก ปตท. มูลค่า 3.6 หมื่นลบ.

ฟ้องศาลปกครองทวงคืนท่อก๊าซจาก ปตท. มูลค่า 3.6 หมื่นลบ. เครือข่ายประชาชน ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง เพื่อขอศาลสั่งบังคับให้มีการคืนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จาก บริษัท ปตท. ซึ่งมีมูลค่า 36,0000 ล้านบาท ตามที่ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำสั่งเมื่อปี 2550

น.ส.รสนา โตสิตระกูล ประธานอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา,มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมหนังสือมอบฉันทะจากประชาชน 1,455 คน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ คณะรัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี,กระทรวงการคลัง, กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท. ติดตามท่อก๊าซบนบกและในทะเล ของ ปตท. ที่มีการวางก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ให้กลับมาเป็นของรัฐ เนื่องจากการคืนทรัพย์สินหลังแปรรูปจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทยังไม่ครบถ้วน

น.ส.รสนา ระบุว่า ปตท.คืนทรัพย์สินให้คลังเพียง 16,000 ล้านบาท จากทั้งหมดที่ต้องคืน 52,000 ล้านบาท โดยเฉพาะท่อก๊าซใต้ทะล เส้นที่ 1 และ 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลเมตร ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เคยทักท้วงเรื่องนี้ต่อ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธ

ปัจจุบัน มูลค่าทางการตลาดระบบท่อก๊าซทั้งหมดสูงขึ้นเป็น 120,000 ล้านบาท และยังทำให้ ปตท. มีรายได้จากค่าผ่านท่อหน่วยละ 2 บาท ตั้งแต่ปี 2544 - ปัจจุบัน ปีละ 200,000 ล้านบาท ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซและต้นทุนไฟฟ้าแพงขึ้น

ขณะที่นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่ายังไม่ทราบเรื่องการฟ้องศาล แต่เข้าใจว่าคดีเดิมถึงที่สุดแล้ว และ บริษัท ปตท.ได้รายงานต่อศาลว่าคืนทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว


กลับขึ้นด้านบน