อัญเชิญพระศพ “สมเด็จพระนโรดมสีหนุ” กลับกัมพูชา

อัญเชิญพระศพ “สมเด็จพระนโรดมสีหนุ” กลับกัมพูชา

อัญเชิญพระศพ “สมเด็จพระนโรดมสีหนุ” กลับกัมพูชา

รูปข่าว : อัญเชิญพระศพ “สมเด็จพระนโรดมสีหนุ” กลับกัมพูชา

อัญเชิญพระศพ “สมเด็จพระนโรดมสีหนุ” กลับกัมพูชา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชาพร้อมด้วยสมเด็จฮุส เซน นายกรัฐมนตรี เสด็จถึงกรุงปักกิ่งของจีน เพื่อรับพระศพของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กลับไปประกอบพระราชพิธีพระศพ ตามราชประเพณีในกรุงพนมเปญ โดยนำหีบพระศพทองคำมาบรรจุพระศพอัญเชิญกลับประเทศ

นายหยาง เจี๋ยฉือ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี มาที่กรุงปักกิ่ง เพื่อรับพระศพสมเด็จพระนโรดมสีหนุ พระราชบิดา กลับไปประกอบพระราชพิธีศพ ที่กรุงพนมเปญ ตามราชประเพณี โดยนำหีบพระศพทองคำมาบรรจุพระศพอัญเชิญกลับประเทศ

หลังเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีและสมเด็จฮุน เซน ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่้ที่ประทับของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ก่อนขบวนรถพระที่นั่งจะเสด็จต่อไปยังโรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพ

ด้านสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีน แพร่ภาพเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล อาทิ ประธานาธิบดีหู จินเถา อดีตประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิง และนายเวิน เจี่ยเป่า นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมเคารวะสมเด็จพระราชินีโมนิค พระมเหสีของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เพื่อแสดงความเสียใจต่อสวรรคตของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสหายที่เก่าแก่ของจีน

ส่วนที่กรุงพนม สถานที่ราชการ ,ห้างร้านและอาคารบ้านเรือนประชาชน ลดธงลงครึ่งเสา เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ  

ทั้งนี้ สมเด็จพระนโรดมสีหนุ เสด็จสวรรคต ขณะที่มีพระชนมายุได้ 89 พรรษา โดยสื่อต่างชาติรายงานว่าพระองค์เสด็จสวรรคตด้วยโรคชรา แต่รัฐบาลกัมพูชาแถลงในเวลาต่อมาว่าพระองค์ทรงพระหทัยวาย ขณะประทับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง หลังจากก่อนหน้านี้พระองค์ประชวรจากหลายพระอาการทั้งมะเร็ง,เบาหวาน,ความดันพระโลหิตสูงและอาการทางพระหทัย


กลับขึ้นด้านบน