"อินเดีย" เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพสหประชาชาติ

"อินเดีย" เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพสหประชาชาติ

"อินเดีย" เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพสหประชาชาติ

รูปข่าว : "อินเดีย" เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพสหประชาชาติ

อินเดียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ โดยมีผู้แทนจากเกือบ 200 ประเทศเข้าร่วม ในความพยายามที่จะบังคับใช้ข้อตกลงเพื่อปกป้องระบบนิเวศของโลก

การประชุมว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติจัดขึ้นที่เมืองไฮเดอราบัดทางภาคใต้ของอินเดีย มีผู้แทนจากเกือบ 200 ประเทศเข้าร่วมเพื่อหารือถึงความคืบหน้าต่อจากการประชุมว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในญี่ปุ่นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ในความพยายามที่จะบังคับใช้พิธีสารนาโงย่าเพื่อปกป้องระบบนิเวศของโลก หลังจากมีชาติที่ร่วมลงนามแล้ว 92 ประเทศ แต่มีชาติที่ให้สัตยาบันเพียงแค่ 6 ประเทศเท่านั้น โดยพิธีสารนาโงย่าจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการจะต้องมีชาติที่ให้สัตยาบันอย่างน้อย 50 ประเทศ

นายมานโมฮาน ซิงห์ นายกรัฐมนตรีของอินเดียกล่าวต่อที่ประชุมว่าอินเดียยึดมั่นในหลักการของที่ประชุมว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและจะจัดสรรงบเป็นเงินถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการพิทักษ์ปกป้องระบบนิเวศภายในอีกสองปี

ทั้งนี้ การประชุมว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองไฮเดอราบัดในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะตรวจสอบปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้พิธีสารนาโงย่า รวมทั้งการขาดแหล่งทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน