กรมชลฯ เร่งปรับแผนลดพื้นที่การเพาะปลูกรับหน้าแล้ง

กรมชลฯ เร่งปรับแผนลดพื้นที่การเพาะปลูกรับหน้าแล้ง

กรมชลฯ เร่งปรับแผนลดพื้นที่การเพาะปลูกรับหน้าแล้ง

รูปข่าว : กรมชลฯ เร่งปรับแผนลดพื้นที่การเพาะปลูกรับหน้าแล้ง

กรมชลฯ เร่งปรับแผนลดพื้นที่การเพาะปลูกรับหน้าแล้ง จากเหตุอุทกภัยในปีที่ 2554 ปีนี้รัฐบาลจึงเร่งพร่องน้ำในเขื่อนใหญ่ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น แต่รัฐบาลเริ่มปรับแผนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยเน้นให้เกษตรกรลดพื้นที่ทำการเกษตรหลังจากพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้น้ำในเขื่อนใหญ่อย่างภูมิพล และเขื่อนสิริกิต มีประมาณน้ำต่ำกว่าปีก่อนจากที่เคยเก็บน้ำได้โดยปีนี้มีปริมาณในเขื่อนอยู่ที่ร้อยละ 63 และร้อยละ 68 ซึ่งอาจทำให้ปีนี้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ซึ่งเดิมพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานมีประมาณ 7 ล้านไร่ ปีนี้เกษตรกรต้องปรับลดพื้นที่ปลูกให้เหลือประมาณ 5 ล้านไร่ ซึ่งขณะนี้ได้เร่งให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรแต่ละจังหวัดในการลดพื้นที่เพาะปลูกลง

นอกจากนี้กรมชลประทานได้เริ่มกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรก่อนเข้าฤดูแล้งในเดือนพฤศจิกายน และผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อช่วยหลือเกษตรกรที่ต้องการน้ำ จากเกิดภัยแล้ง และยังจัดทำแผนป้องกันภัยแล้งเสนอต่อรัฐบาลในการของบประมาณซื้อเครื่องสูบน้ำ รวมถึงพื้นที่ภาคอีสานอาจแก้ปัญหาโดยทำฝนเทียม และขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งอีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน