เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยขายหวยออนไลน์

เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยขายหวยออนไลน์

เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยขายหวยออนไลน์

รูปข่าว : เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยขายหวยออนไลน์

เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยขายหวยออนไลน์ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สำรวจความเห็นเยาวชนต่อการขายหวยตู้หรือหวยออนไลน์ พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการมอมเมาเยาวชนให้เล่นการพนัน และเยาวชนบางส่วน คิดอยากจะลอง ลอกเลียนแบบจากผู้ใหญ่

การเสวนาหัวข้อ หวยตู้ ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน หลังมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 2และ3 ตัว ผ่านเครื่องขายสลากแบบอัตโนมัติ หรือ หวยตู้ ซึ่งจะเริ่มจำหน่ายวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59 ไม่เห็นด้วย กับการมีหวยตู้ เพราะเป็นการพนันและมอมเมาเยาวชน ขณะที่ร้อยละ 32.9 หรือ 1ใน 3 เห็นว่าการออกหวยตู้มีผลประโยชน์แอบแฝง ร้อยละ 75.3 เห็นว่า หากเล่นเป็นประจำจะเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามมา และร้อยละ 62.7 เห็นว่าการเล่นหวย ทำให้ครอบครัวแตกแยกและหากมองถึงประสบการณ์ พบว่ากว่าร้อยละ 13.1 เคยเล่นหวยและปัจจุบันยังเล่นอยู่ แต่ที่น่าตกใจคือนักเรียนร้อยละ 25.3 หรือ 1ใน 4 มีแนวโน้มที่จะลองเล่นและอาจจะเล่นแน่ๆ เมื่อมีหวยตู้เกิดขึ้น

ด้านนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เห็นว่าทุกวันนี้การพนันออนไลน์ของรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมได้ และไม่มีมาตรการบทลงโทษที่ชัดเจน และที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล จึงเสนอมาตรการให้มีการยึดเครื่องขายหวยจากตัวแทนผู้จำหน่าย หากพบว่ามีการจำหน่ายหวยตู้ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีการติดตั้งใกล้วัดและโรงเรียน ในรัศมีที่กำหนดระยะทาง 50 เมตร และควรสอบถามความเห็นของชุมชนโดยจัดทำประชาคมสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้มีการติดตั้งหวยตู้หรือไม่

ขณะที่ตัวแทนครูและสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี เห็นตรงกันว่า หวยตู้จะเป็นของเล่นใหม่ ที่จะส่งเสริมให้เด็กฝักใฝ่เล่นพนันอย่างเต็มรูปแบบและเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายขณะที่เยาวชนก็ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและทักษะทางความคิด พร้อมเสนอให้รัฐบาลทบทวนหรือออกกฎเกณฑ์มาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงหวยตู้


กลับขึ้นด้านบน