"ยุทธศักดิ์" กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด ครบรอบเหตุการณ์ "ตากใบ" 25 ต.ค.นี้

"ยุทธศักดิ์" กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด ครบรอบเหตุการณ์ "ตากใบ" 25 ต.ค.นี้

"ยุทธศักดิ์" กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด ครบรอบเหตุการณ์ "ตากใบ" 25 ต.ค.นี้

รูปข่าว : "ยุทธศักดิ์" กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด ครบรอบเหตุการณ์ "ตากใบ" 25 ต.ค.นี้

ประธานกปต.ประชุมติดตามความคืบหน้าตั้งศปก.กปต.ก่อนส่งให้นายกฯลงนาม ขณะเดียวกันเตรียมประสานกระทรวงไอซีที-ต่างประเทศปิดเว็บไซต์กลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้เหตุบิดเบือนข้อเท็จจริง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวด 25 ต.ค.ครบรอบเหตุการณ์ตากใบ

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง กล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับ
เคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปต.) ว่า การประชุมวันนี้ (17ต.ค.)จะเป็นติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ศปก.กปต.ซึ่งต้องให้ความเห็นชอบร่วมกัน ก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีลงนามต่อไป แต่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำยุทธศาสตร์ด้านนี้ไปดำเนินการแล้ว

ขณะเดียวกัน จะมีการหารือเรื่องการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารงานด้านความยุติธรรมเพื่อดูแลกฎหมายที่จะแก้ไข เนื่องจากมีการเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.บ.ความมั่นคง ซึ่งจะปรับใช้มีความยุติธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในมาตรา 21 ทั้งนี้จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการ โดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน รวมถึงหารือข้อเสนอการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 9 ข้อของฝ่ายค้าน เพื่อสรุปก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีการเผยแพร่เว็บไซต์บิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ดังนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที และกระทรวงการต่างประเทศ ต้องร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่ได้หารือกันในเรื่องการบล็อคเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งมีการจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย แต่เผยแพร่ข้อมูลโจมตีในประเทศไทย

ขณะที่วันที่ 25 ตุลาคมนี้ เป็นวันครบรอบเหตุการณ์ตากใบดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยให้มากขึ้น และขณะนี้มีรายงานว่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบแล้ว


กลับขึ้นด้านบน