กบอ.เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

กบอ.เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

กบอ.เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

รูปข่าว : กบอ.เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

กบอ.เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง นายกรัฐมนตรีสั่งการให้คณะกรรมการบริการจัดการน้ำและอุทกภัย เปลี่ยนภารกิจหลักจากการป้องกันอุทกภัยมาเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมกำหนดกลยุทธ์การใช้น้ำอย่างฉลาด และกระจายให้ทั่วถึง

จากการที่ภารกิจหลักของคณะกรรมการบริการจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.เป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ล่าสุด สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปเป็นภาวะฝนทิ้งช่วงจนทำให้หลายจังหวัดเกิดภาวะภัยแล้งในขณะนี้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี ในฐานะประธาน กบอ.เปลี่ยนภารกิจหลัก กบอ.ในการป้องกันน้ำท่วมเป็นการรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ ขณะที่ประชาชนต้องมีน้ำกิน น้ำใช้

ทั้งนี้ กบอ.กำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการใช้น้ำอย่างฉลาด และกระจายน้ำอย่างเสมอภาค และทั่วถึงตามลำดับความสำคัญการใช้น้ำ เพื่อการบริโภค อุปโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และ การรักษาระบบนิเวศการซ่อมแซม และเพิ่มระบบน้ำบาดาล การปล่อยน้ำเข้าทุ่ง การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ อาทิ ผันน้ำจากแม่น้ำน่านไปแม่น้ำยม และจากแม่น้ำท่าจีนไปยังแม่น้ำแม่กลอง การสร้างระบบสูบ และส่งน้ำทางท่อเน้นดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการทำฝนเทียม

นายปลอดประสพมั่นใจว่าจากยุทธศาสตร์ ที่ กบอ.ดำเนินการ จะทำให้พื้นที่ชลประทานได้รับประโยชน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ส่งผลให้พื้นที่นาปรังรอบแรกจะไม่ประสบภาวะภัยแล้ง และพื้นที่การเกษตรจะได้รับน้ำฝนสามารถเพาะปลูกพืชไร่ต่อไปได้


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน