"พล.ท.อุดมชัย" ยืนยันจริงใจแก้ปัญหาใต้

"พล.ท.อุดมชัย" ยืนยันจริงใจแก้ปัญหาใต้

"พล.ท.อุดมชัย" ยืนยันจริงใจแก้ปัญหาใต้

รูปข่าว : "พล.ท.อุดมชัย" ยืนยันจริงใจแก้ปัญหาใต้

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ร่วมหารือเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ขณะที่แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันความจริงใจในการดำเนินการแนวทางเจรจาเพื่อสันติ

พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 ปฏิเสธกระแสข่าวที่มีผู้ไม่หวังดีโจมตีกรณีการมอบตัวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจำนวน 93 คน ที่ถูกโยงไปว่าเป็นการสร้างผลงานเพื่อทำให้ พล.ท.อุดมชัย ไม่ถูกโยกย้ายในการแต่งตั้งโกย้ายทหารที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าการมอบตัวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเป็นเรื่องของการใช้เวลาในการหารือทำความเข้าใจ ซึ่งบางคนต้องใช้เวลานานกวา 7 - 8 ปี จึงจะเข้าใจ และเข้าร่วมช่วยแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยสันติวิธี

ขณะที่ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ว่าจะเป็นการติดตามการจัดตั้ง ศปก.กปต.ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานการแก้ไขปัญหาภาคใต้ โดยขณะนี้หลายหน่วยงานนำยุทธศาสตร์ไปดำเนินการแล้ว รวมถึงมีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายในร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคง เพื่อหาข้อสรุป และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ขณะเดียวกัน จะมีการสรุปถึงปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆ ขึ้นรวมถึงการวางแผนการดำเนินงานในปี 2556 ด้วย
 


กลับขึ้นด้านบน