ตร.สตูลเรียกร้องทุกหน่วยงานร่วมปราบปรามขบวนการค้า "น้ำมันเถื่อน"

ตร.สตูลเรียกร้องทุกหน่วยงานร่วมปราบปรามขบวนการค้า "น้ำมันเถื่อน"

ตร.สตูลเรียกร้องทุกหน่วยงานร่วมปราบปรามขบวนการค้า "น้ำมันเถื่อน"

รูปข่าว : ตร.สตูลเรียกร้องทุกหน่วยงานร่วมปราบปรามขบวนการค้า "น้ำมันเถื่อน"

ตร.สตูลเรียกร้องทุกหน่วยงานร่วมปราบปรามขบวนการค้า ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามน้ำมันเถื่อนกันอย่างจริงจัง โดยให้มีการทำงานเชิงบูรณาการ ขณะที่เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรยอมรับว่า ปัญหาการปราบปรามน้ำมันเถื่อนตามแนวชายแดนขณะนี้มาจากอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่มีน้อย

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ตรวจรถยนต์ทุกคันที่ผ่านเข้าออกชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันการลักลอบขนน้ำมันเถื่อน นายวนวัฒน์ ทัศนเสถียร์ นายด่านศุลกากรตำบลวังประจัน กล่าวว่า การขนน้ำมันเถื่อน ดำเนินการในรูปแบบกองทัพมด ไม่ได้ใช้เส้นทางด่านวังประจันเป็นเส้นทางหลัก

ส่วนโกดังน้ำมันเถื่อนที่ตั้งอยู่ใกล้ด่านศุลกากร และ ไม่ดำเนินการจับกุมนั้นเป็นเพราะ มีปัญหาอัตรากำลังคน และ มวลชนในพื้นที่กดดัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ซึ่งต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสรรพสามิต พานิชย์จังหวัด และศุลการกร ทำงานแบบบูรณาการ เพราะหากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเพียงหน่วยงานเดียว ก็จะไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมได้

ขณะที่คณะทำงานแก้ปัญหาภัยแทรกซ้อน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า สาเหตุที่น้ำมันเถื่อนระบาดในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะบางหน่วยงานในพื้นที่ เรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มผู้ค้าน้ำมัน แต่เมื่อสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่และส่วนกลางได้นำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการเลิกเรียกรับผลประโยชน์ แล้วหันมาปราบปรามจับกุมแทน เพราะเกรงคำสั่งให้ถูกย้ายออกจากพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน