ภาค 4 เดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพใต้

ภาค 4 เดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพใต้

ภาค 4 เดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพใต้

รูปข่าว : ภาค 4 เดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพใต้

ภาค 4 เดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพใต้ ในช่วงบ่ายวันนี้ (18 ต.ค.) มีการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านกระบวนการยุติธรรม ที่มีรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติ การตำรวจชายแดนใต้เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อวางแนวทางดำเนินการ หลังกลุมก่อความไม่สงบประกาศยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธกับรัฐ เข้าร่วมในการพูดคุย

การประชุมจะมีขึ้นที่ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความสงบภายในภาค 4 ซึ่งรับผิดชอบปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุการหารือในเรื่องปัญหาข้อกฏหมาย และแนวทางที่จะกำหนดร่วมกัน ทั้งในเรื่องการให้ประกันตัว การหาทนายความให้สู้คดี

สำหรับแนวร่วมวางอาวุธที่มีคดีอาญาติดตัว เพื่อเปิดช่องทาง และอำนวยความสะดวกให้อดีตผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่ประกาศยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธ สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุข ซึ่งในการพูดคุยวันนี้ (18 ต.ค.) จะมีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จากสำนักงานอัยการภาคเก้าเข้าร่วมในการหารือด้วย

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่า กองทัพบกอยู่ระหว่างประสานกับรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือ ต่อผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่มีคดีอาญาติดตัว ให้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีในชั้นศาล หากตัดสินใจเข้าร่วมในการพูดคุยสันติภาพ เนื่องจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถนำมาตรา21 ในพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในปี 2551 มาใช้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุความไม่สงบเหล่านี้ไม่ให้ต้องถูกดำเนินคดีในชั้นศาลได้

ขณะที่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) สั่งหน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจสอบข่าว และเฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในวันครบรอบเหตุการณ์ตากใบ ที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 25 ตุลาคมนี้ แม้จะยังไม่มีความคืบหน้าในการการจัดตั้ง (ศปก.กปต.) อย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) ร่วมกับสำนักข่าวกรอง เพื่อเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริง และทำความเข้าใจ หลังมีเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในมาเลเซียโจมตีทางการไทย และบิดเบือนข้อมูล ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด และเหตุความรุนแรงได้ พร้อมแสดงความเป็นห่วงต่อเหตุความรุนแรงในภาคใต้ โดยเฉพาะในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ส่วนการจัดตั้ง ศปก.กปต. ยังต้องหารือแนวทางให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ความมั่นคง แต่หลายหน่วยงานยืนยันประสานการทำงานให้กระชับขึ้นแล้ว


กลับขึ้นด้านบน