กรมประมงเริ่มใช้ระบบควบคุมเรือเข้า-ออก หวังปลดล็อกใบเหลือง

กรมประมงเริ่มใช้ระบบควบคุมเรือเข้า-ออก หวังปลดล็อกใบเหลือง

กรมประมงเริ่มใช้ระบบควบคุมเรือเข้า-ออก หวังปลดล็อกใบเหลือง

รูปข่าว : กรมประมงเริ่มใช้ระบบควบคุมเรือเข้า-ออก หวังปลดล็อกใบเหลือง

กรมประมงเริ่มใช้ระบบควบคุมเรือเข้า-ออก หวังปลดล็อกใบเหลือง วันนี้ (6 พ.ค.2558) กรมประมงเปิดใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมกันทั้งหมด 28 ศูนย์ใน 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อปลดล็อกไอยูยูในระยะเวลา 6 เดือน

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า วันนี้ (6 พ.ค.2558) เริ่มทดลองใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง สำหรับเรือประมงที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ทั้งก่อนออกทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่า เพื่อให้มีการรายงานข้อมูลการทำประมง รวมถึงแรงงานบนเรือ โดยต้องแจ้งก่อนเรือเข้า-ออกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลต่างๆที่เรือประมงแจ้งจะถูกนำไปใช้ตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม

ซึ่งจัดตั้งศูนย์จำนวน 28 ศูนย์ ครอบคลุมท่าเทียบเรือ 297 แห่ง โดยศูนย์ทุกแห่งมีระบบวิทยุสื่อสารที่สามารถติดต่อเรือประมงได้ทุกลำ คาดว่าการบูรณาการดำเนินการแก้ไขปัญหาไอยูยูจากทุกฝ่ายจะทำให้ประเทศไทยปลดใบเหลืองภายในระยะเวลา 6 เดือน ตามที่สหภาพยุโรปให้โอกาสในการแก้ไขปัญหาการทำประมง


กลับขึ้นด้านบน