สพบ.เตรียมประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

สพบ.เตรียมประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

สพบ.เตรียมประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

รูปข่าว : สพบ.เตรียมประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

สพบ.เตรียมประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ สพบ.เตรียมประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนในทุกระดับชั้นที่ไม่ได้สอบโอเน็ตเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะใช้วิธีทดสอบด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนและนำมาประกอบการประเมินวิทยฐานะครูผู้สอน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองร่วมหารือ แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2555 เนื่องจากที่ผ่านมาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือ สทศ. ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ โอเน็ต ในชั้นเรียนสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ซึ่งชั้นเรียนระดับที่เหลือยังไม่ได้รับการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. เตรียมดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติหรือ เนชั่นแนลเทส ปี 2555 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นที่เหลือ โดยกำหนดให้ชั้นป.1-ป.3 เน้นประเมิน 3 ด้าน คือการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ และการใช้หลักการและเหตุผล ชั้นป.4-ป.5 เน้น 5กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและภาษาอังกฤษ

ขณะที่ชั้นม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5 เน้นเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน็ตใน 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะใช้วิธีทดสอบด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์เป็นครั้งแรก ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

เลขาธิการกพฐ. บอกอีกว่าจากนี้ สพฐ.เตรียมศึกษาแนวทางรูปแบบการทดสอบเพื่อจัดทดสอบให้ทันในเทอมที่สองปี 2555 เพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางปี 2551 ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณและการใช้เหตุผล ขณะเดียวกันผลการประเมินนี้ จะมีผลไปสู่ประเมินวิทยฐานะครู ในระดับผู้สอนและศึกษานิเทศแนวใหม่ที่จะเน้นประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ


กลับขึ้นด้านบน