มติบอร์ด กทค. 4 : 1 รับรองผลประมูล 3 จีแล้ว

มติบอร์ด กทค. 4 : 1 รับรองผลประมูล 3 จีแล้ว

มติบอร์ด กทค. 4 : 1 รับรองผลประมูล 3 จีแล้ว

รูปข่าว : มติบอร์ด กทค. 4 : 1 รับรองผลประมูล 3 จีแล้ว

มติบอร์ด กทค. 4 : 1 รับรองผลประมูล 3 จีแล้ว ที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติ 4 : 1 รับรองผลการประมูล 3 จีแล้ว โดย 1 เสียงที่ไม่เห็นด้วยคือ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยหลังจากนี้จะแจ้งผลการรับรองให้บริษัทที่ประมูลได้รับทราบใน 7 วัน

ที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติ 4 : 1 รับรองผลการประมูล 3 จีแล้ว โดย 4 เสียงที่เห็นชอบคือ 1.พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 2.นายสุทธิพล ทวีชัยการ 3.นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์  และ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร

ขณะที่ 1 เสียงที่ไม่เห็นด้วยคือ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยหลังจากนี้ กทค.จะแจ้งผลการรับรองการประมูลให้บริษัทที่ประมูลได้รับทราบใน 7 วัน

สำหรับการประชุมวันนี้ ( 18 ต.ค.) เป็นการประชุมวาระประชุมบอร์ด กทค.วาระพิเศษเพื่อรับรองผลการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ให้กับ 3 บริษัทที่ประมูลได้ก่อนหน้านี้


กลับขึ้นด้านบน