"นิทานคุณธรรม" หนังสือแฝงข้อคิด - คติสอนใจ

"นิทานคุณธรรม" หนังสือแฝงข้อคิด - คติสอนใจ

"นิทานคุณธรรม" หนังสือแฝงข้อคิด - คติสอนใจ

รูปข่าว : "นิทานคุณธรรม" หนังสือแฝงข้อคิด - คติสอนใจ

เรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง แต่ยังแฝงข้อคิด คติสอนใจที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจคนในชาติ เรื่องเล่า 60 เรื่องที่จะช่วยเสริมสร้างสังคมคุณภาพถูกร้อยเรียงกันในหนังสือ “นิทานคุณธรรม”

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม เป็นหนึ่งในนิทาน 60 เรื่องที่แปลมาจากภาษาจีนจากการรวบรวมของ เขียน ธีระวิทย์ ผู้คงความเพียรในวัย 77 ปี โดยใช้ช่วงเวลาหลังเกษียณเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงใช้ทุนส่วนตัวในการตีพิมพ์ “นิทานคุณธรรม” เพื่อปลูกฝังจิตใจในการสร้างสรรค์สังคมสงบสุข โดยเริ่มจากเยาวชนที่วิถีชีวิตในปัจจุบันผูกพันธ์กับเทคโนโลยีจนอาจหลงลืมสิ่งรอบกาย

ศ.เขียน ธีระวิทย์ ผู้แปลและเรียบเรียงหนังสือ “นิทานคุณธรรม” กล่าวว่า คนเรียนสื่อสารกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยไปสัมผัสกับความรู้สึกของคนอื่นน้อยลงๆ มันไปโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วง และอยากมาเติมส่วนนี้ให้คือ เอาเรื่องคุณธรรมมาสอดแทรกเข้าไปให้สมดุล ไม่เช่นนั้นคนเราจะไม่มีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข

รศ.อาทร ฟุ้งธรรมสาร อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ผมว่าเด็กนี่เป็นคนอยากรู้อยากเห็น ชอบฟังนิทาน และนิทานเหล่านี้เด็กจะเป็นตัวเอกของเรื่อง เขาจะมีบทบาทเข้ามา เพราะฉะนั้นเวลาเด็กอ่านนิทานดีๆ เขาก็จะเห็นบทบาทของเขาเอง และบางอย่างเขาก็ทำได้ เช่น เรื่องเสียสละ รักพี่รักน้อง

ประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เวลานี้สังคมไทยถูกบิดเบือน มีวาทกรรมที่บิดเบือน ทำให้ผิดเป็นถูก ถูกเป็นผิด มีความฉ้อฉลเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดในภาคการเมือง สังคมต้องมีหลักยึดว่าคุณธรรมต้องยืนไว้ คุณธรรมต้องดำรงไว้ ความชอบธรรมต้องยืนหยัดไว้ แต่ถ้าไม่ยอมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สังคมก็สิ้นหวัง

60 เรื่องใน นิทานคุณธรรม ถูกแบ่งออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ ความเพียร กิริยามารยาท ความซื่อสัตย์และเล่ห์เหลี่ยม เชาวน์และไหวพริบ พึ่งตนเอง ใฝ่รู้ ฟังคำแนะนำ ความโลภ ความพอเพียง ความเสียสละและความเที่ยงธรรม ความสามัคคีและความแตกแยก และความกตัญญู ซึ่งมีเรื่องราวคุ้นเคยอย่าง กระต่ายกับเต่า เด็กเลี้ยงแกะ คนตัดไม้กับขวานเงินขวานทอง และกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ พร้อมภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม นอกจากวางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปแล้ว ยังแจกจ่ายไปตามโรงเรียน โรงพยาบาลกว่า 30,000 แห่ง


กลับขึ้นด้านบน