“ในหลวง” เสด็จฯทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

“ในหลวง” เสด็จฯทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

“ในหลวง” เสด็จฯทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

รูปข่าว : “ในหลวง” เสด็จฯทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

“ในหลวง” เสด็จฯทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทอดพระเนตร พลับพลาประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในโรงพยาบาลศิริราช

วานนี้ (18 ต.ค.) เมื่อเวลา 16.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ลงจากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจะวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณย์ เป็นผู้เข็นรถไฟฟ้าพระที่นั่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระอาการฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2552 ปัจจุบันมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้นตามลำดับ เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ และอยู่ระหว่างถวายการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูพระวรกาย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระสุธารสยัง ชั้น 7 ห้องแพทย์แผนไทย อาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้พัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ หนึ่งในโครงการพัฒนาศิริราช สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า "ปิยมหาราชการุณย์"

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทอดพระเนตรพลับพลาประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ บริเวณหน้าสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช พลับพลา และ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช และ พระราชทานชื่อโรงพยาบาล "ศิริราช" ตามพระนาม ของสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณธ์ ที่ทรงสิ้นพระชนม์ขณะทรงพระเยาว์ โดยพลับพลาดังกล่าว อยู่ระหว่างการขอพระราชทานนามพลับพลา อย่างเป็นทางการ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ในพระอิริยาบถ ทรงอุ้มสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชโอรส เป็นประติมากรรมรูปหล่อโลหะผสมขนาดใหญ่กว่าคนจริง 1.25 เท่า พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ลำลองแบบคอจีน ประทับนั่งบนพระราชอาสน์ เบือนพระพักตร์ออกไปทางฝั่งน้ำเจ้าพระยา ส่วนสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ทรงอาภรณ์ผ้านุ่งอย่างเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง สร้างโดยกลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

นอกจากนี้คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ และสวนสมุนไพรกว่า 200 ชนิด พร้อมกับนำหัวจักรรถไฟเก่า มาตั้งไว้ใกล้พลับพลา เพื่อรำลึกถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มอบที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลศิริราช และจะได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ชั้นใต้ดินของพลับพลาแห่งนี้ด้วย คาดว่าพลับพลาแห่งนี้จะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช และพลับพลา ในกลางเดือนธันวาคม นี้

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าศาลาศิริราชร้อยปี ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรต้นศรีตรัง ที่ทรงปลูกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554 จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินผ่านประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ มายังศาลาศิริราช 100 ปี  ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับยังชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เวลาประมาณ 19.00 น.


กลับขึ้นด้านบน