ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เสนอแนวคิดการปกครองรูปแบบพิเศษ

ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เสนอแนวคิดการปกครองรูปแบบพิเศษ

ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เสนอแนวคิดการปกครองรูปแบบพิเศษ

รูปข่าว : ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เสนอแนวคิดการปกครองรูปแบบพิเศษ

ภาคประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เสนอแนวคิดการปกครองรูปแบบพิเศษ  ภาคประชาสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกแนวคิดการปกครองตนเองรูปแบบพิเศษ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ และมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการที่เปิดร้านในวันศุกร์

ตัวแทนจากภาคประชาสังคมในจังหวัดนราธิวาส ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ เวทีนโยบายสาธารณะชายแดนใต้จัดการตนเอง ซึ่งดำเนินการโดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ที่เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะการหยิบยกแนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งตัวแทนจากหลายภาคส่วน แสดงความเห็นว่า ควรกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลาง เพื่อเป็นทางเลือกในการปกครองพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยวางเป้าหมายระดมความคิดเห็น 200 เวทีใน 3จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

ส่วนโครงการ ศุกร์ สุข หรรษา เพื่อให้รางวัลกับร้านค้าที่เปิดร้านและลูกจ้างที่ไปทำงานในวันศุกร์ พร้อมทั้งมอบรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำและเงินสดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นแนวคิดของ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชาชนและเจ้าของกิจการร้านค้า ซึ่งบางเห็นส่วนเห็นว่า เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะทุกคนไม่มั่นใจถึงความปลอดภัย

ด้านนายยูโซ๊ะ สะมะแอ คณะกรรมการอิสลามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เชื่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องค้าขายตามปกติ แต่เจ้าหน้าที่ต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นและทำความจริงให้ปรากฎว่า กลุ่มที่ออกมาข่มขู่เป็นกลุ่มใด จึงจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน