การคลังชี้แจง กสทช.ประมูล 3 จีผิดหลักอิอ๊อกชั่น

การคลังชี้แจง กสทช.ประมูล 3 จีผิดหลักอิอ๊อกชั่น

การคลังชี้แจง กสทช.ประมูล 3 จีผิดหลักอิอ๊อกชั่น

รูปข่าว : การคลังชี้แจง กสทช.ประมูล 3 จีผิดหลักอิอ๊อกชั่น

 การคลังชี้แจง กสทช.ประมูล 3 จีผิดหลักอิอ๊อกชั่น รองปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีทำหนังสือทักท้วง กสทช. ประมูล 3 จี ไม่ถูกต้อง เป็นการทักท้วงตามหน้าที่ และผลหลังจากนี้ กสทช. มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย

กรณีหนังสือด่วนจาก คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถึง "กสทช." ดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G อาจจะไม่ถูกต้องนั้น นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่า กระบวนการประมูลไม่ถูกต้องตามระบบอิอ๊อกชั่น เนื่องจากจำนวนของมีเท่ากับจำนวนผู้ประมูล และ ราคาประมูลที่ต่ำกว่าราคากลาง ทำให้รัฐสูญเสียรายได้มหาศาล

ซึ่งการออกหนังสือทักท้วงหลังกระบวนการทุกอย่างผ่านไปแล้วเนื่องจากเคารพรูปแบบการประมูลที่ กสทช.ออกแบบไว้ แต่เมื่อผลออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มีการแข่งขันจริง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของประเทศ เมื่อผลจากการดำเนินการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายจึงต้องท้วงติ โดยหาก กสทช.จะเดินหน้าต่อ ก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นตามกฎกหมาย ซึ่งหน่วยงานกระทรวงการคลังพร้อมให้ข้อมูลและชี้แจงทุกหน่วยงานที่จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้


กลับขึ้นด้านบน