กบอ.เตรียม 7 มาตรการรับมือภัยแล้ง เน้นพื้นที่ภาคอีสาน

กบอ.เตรียม 7 มาตรการรับมือภัยแล้ง เน้นพื้นที่ภาคอีสาน

กบอ.เตรียม 7 มาตรการรับมือภัยแล้ง เน้นพื้นที่ภาคอีสาน

รูปข่าว : กบอ.เตรียม 7 มาตรการรับมือภัยแล้ง เน้นพื้นที่ภาคอีสาน

กบอ.เตรียม 7 มาตรการรับมือภัยแล้ง เน้นพื้นที่ภาคอีสาน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เตรียมมาตรการ 7 แนวทางเพื่อรับมือภัยแล้งปีนี้ (2555) โดยเน้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. กล่าวถึงมาตรการในการเตรียมรับมือภัยแล้งครั้งนี้ว่า

กบอ.ได้วางแนวทางการแก้ปัญหาไว้ 7 แนวทาง โดยเน้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เช่น ทำฝนเทียมร่วมกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และกองทัพอากาศ โดยมีชุดปฏิบัติการ 5 ชุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2 ชุดที่ภาคกลาง

ทั้งนี้จะโปรยฝนทั่วทุกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , การปล่อยน้ำเข้าทุ่ง เพื่อให้สามารถทำนาปรัง แทนที่ปล่อยลงลำน้ำ เพื่อให้ไหลออกสู่ทะเล ,การทำระบบน้ำบาดาล เพื่ออุปโภคบริโภค โดยจะซ่อมแซมของเก่า ซึ่งขณะนี้กำลังสำรวจพื้นที่ว่าจะทำในพื้นที่ใดบ้าง

นายปลอดประสพ กล่าวอีกว่า ขณะนี้เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี กำลังประสบภาวะน้ำน้อยจำเป็นต้องกักเก็บน้ำจากแม่น้ำมูล และรักษาระดับน้ำในเขื่อนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง จึงเตรียมปิดเขื่อนในวันที่ 22 ต.ค.นี้ เวลา 09.00 น.ซึ่งเป็นการปิดก่อนกำหนด 1 เดือน


กลับขึ้นด้านบน