ทีมแพทย์สนามฯรักษาโรคทั่วไปไม่พบโรคระบาด

ทีมแพทย์สนามฯรักษาโรคทั่วไปไม่พบโรคระบาด

ทีมแพทย์สนามฯรักษาโรคทั่วไปไม่พบโรคระบาด

รูปข่าว : ทีมแพทย์สนามฯรักษาโรคทั่วไปไม่พบโรคระบาด

ทีมแพทย์สนามฯรักษาโรคทั่วไปไม่พบโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุขปฐมนิเทศทีมแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติชุดที่ 2 ซึ่งจะออกเดินทางไปประเทศเนปาลวันพรุ่งนี้ (7พ.ค.2558) และขณะนี้ทีมแพทย์สนามฯชุดแรก สามารถช่วยรักษาผู้ประสบภัยชาวเนปาล ทำให้ตัวเลขผู้บาดเจ็บลดลง เหลือเพียงการรักษาโรคทั่วไป และยังไม่พบการระบาดของโรค

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารสุข รายงานความคืบหน้าการทำงานของทีมแพทย์สนามไทย ไปยังที่ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตไทยประจำประเทศเนปาล โดยการทำงานของทีมแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติของไทย นอกจากจะเน้นเชิงรับ คือการรักษาในที่ตั้งแล้ว ยังมุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก โดยจัดทีมแพทย์สนามฯบางส่วนลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ เพื่อประเมินการดูแลสุขภาพจิต และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวหน้าชุมชน และจนถึงขณะนี้ยังไม่พบโรคระบาดใดๆ เกิดขึ้น จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 30 และที่มารักษาส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเป็นโรคทั่วไป
 
นอกจากนี้ ยังจัดปฐมนิเทศทีมแพทย์สนามฯชุด 2 จำนวน 24 คน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อม และมอบหมายภารกิจ ก่อนที่จะเดินทางไปผลัดเปลี่ยนทีมแพทย์ชุดแรกในวันพรุ่งนี้ 


กลับขึ้นด้านบน