ก.เกษตรฯเร่งติดตั้ง "จีเอสพี" ป้องกันสวมสิทธิ์รับจำนำข้าว

ก.เกษตรฯเร่งติดตั้ง "จีเอสพี" ป้องกันสวมสิทธิ์รับจำนำข้าว

ก.เกษตรฯเร่งติดตั้ง "จีเอสพี" ป้องกันสวมสิทธิ์รับจำนำข้าว

รูปข่าว : ก.เกษตรฯเร่งติดตั้ง "จีเอสพี" ป้องกันสวมสิทธิ์รับจำนำข้าว

ก.เกษตรฯเร่งติดตั้ง กระทรวงเกษตรเร่งติดตั้งเครื่องจีพีเอสเพิ่มในพื้นรับจำนำข้าวอีก 2,400 ตำบลเพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกของเกษตรกรในโครงการรับจำนำให้ตรงกับจำนวนที่แท้จริงป้องกันการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน และ สวมสิทธิ์เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตั้งเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ หรือ จีพีเอส เพิ่มในพื้นที่รับจำนำข้าวที่เสี่ยงต่อการทุจริตอีก 2,400 ตำบลตำบลละ 1 เครื่องภายใต้วงเงิน 48 ล้านบาท จากปัจจุบันที่ได้ติดตั้งไปแล้ว 882 ตำบล เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกของเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำซึ่งเครื่องนี้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

โดยพื้นทางการเกษตรที่เหลืออีกเกือบ 7,000 ตำบล คาดว่าจะจัดซื้อให้ครบได้ภายในปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นเงินงบประมาณรวม ทั้งสิ้น 120 ล้านบาท

สำหรับผลการตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวจริงจากจำนวนเกษตรกรกว่า 900,000 ราย ที่เข้าร่วมโครงการรับจำข้าวฤดูกาลผลิต 2554/2555 ที่ผ่านมา ของศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในการรับจำนำข้าว หรือ ศตข. พบความผิดปกติจำนวน 25 ราย โดย 22 ราย ในจังหวัดพิษณุโลก มีการจำนำข้าวรอบ 2 ซึ่งมีปริมาณเกินกว่าพื้นที่เพาะปลูก

ขณะที่อีก 3 ราย ในจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรได้แก้ไขตัวเลขโฉนดที่ดิน รวมทั้งนำพื้นที่ปลูกอ้อยมาขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ปลูกข้าว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดตรวจสอบ และแจ้งความดำเนินคดี


กลับขึ้นด้านบน