ภาคเอกชนเสนอรัฐบาลชะลอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

ภาคเอกชนเสนอรัฐบาลชะลอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

ภาคเอกชนเสนอรัฐบาลชะลอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

รูปข่าว : ภาคเอกชนเสนอรัฐบาลชะลอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

ภาคเอกชนเสนอรัฐบาลชะลอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ สภาอุตสาหกรรมฯเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี ให้ชะลอการปรับขึ้นค่าจ้างวันละ 300 บาททั่วประเทศในการกระชุม กรอ.สัญจรวันพรุ่งนี้ พร้อมขอให้มีมาตรการเยียวยา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงนำร่องไปแล้ว

นายสมมาต ขุนเศษฐ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) สัญจรภาคใต้ ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันพรุ่งนี้ (21 ต.ค.) สภาอุตสาหกรรมฯ เตรียมเสนอให้รัฐบาลชะลอการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประเทศ ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคมปีหน้าใน 70 จังหวัดที่เหลือ และให้คงค่าจ้างขั้นต่ำไว้จนถึงปี 2558 จากนั้น จะขอให้พิจารณาปล่อยให้ค่าแรงเป็นไปตามกลไกตลาดในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ ควรพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ให้เฉพาะแรงงานที่ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ ป.4 เพื่อที่ให้แรงงานมีการพัฒนาด้านการศึกษา สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงนำร่องไปแล้ว พบว่าขีดความสามารถทางการแข่งขันต่ำลง จึงขอให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือและเยียวยา


กลับขึ้นด้านบน