พม่าประกาศปฏิรูปหนังสือพิมพ์ของทางการเป็นสื่อสาธารณะ

พม่าประกาศปฏิรูปหนังสือพิมพ์ของทางการเป็นสื่อสาธารณะ

พม่าประกาศปฏิรูปหนังสือพิมพ์ของทางการเป็นสื่อสาธารณะ

รูปข่าว : พม่าประกาศปฏิรูปหนังสือพิมพ์ของทางการเป็นสื่อสาธารณะ

พม่าประกาศปฏิรูปหนังสือพิมพ์ของทางการเป็นสื่อสาธารณะ รัฐบาลพม่า ประกาศแผนการปฏิรูปหนังสือพิมพ์ของทางการ จากเดิมที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล เปลี่ยนเป็นสื่อสาธารณะ เพื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชน

หนังสือพิมพ์ของทางการ "นิวไลท์ ออฟ เมียนมาร์" ซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ, "เมียนม่า อาลิน" และ"เคมอน" ซึ่งเป็นภาษาพม่า จะเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ทำหน้าที่ รายงานข่าวสารของรัฐบาลเพียงด้านเดียว ไปทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส และคนกลุ่มน้อยในสังคม ทั้งนี้รัฐบาลจะตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่แทนกระทรวงข่าวสาร เพื่อกำหนดนโยบาย, ร่างหลักจริยธรรม และหลักในการทำงาน เพื่อเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ให้ทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะ


กลับขึ้นด้านบน