หลายพื้นที่ในภาคอีสานแล้งเพิ่มมากขึ้น

หลายพื้นที่ในภาคอีสานแล้งเพิ่มมากขึ้น

หลายพื้นที่ในภาคอีสานแล้งเพิ่มมากขึ้น

รูปข่าว : หลายพื้นที่ในภาคอีสานแล้งเพิ่มมากขึ้น

หลายพื้นที่ในภาคอีสานแล้งเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ภัยแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงหนือเริ่มขยายวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น โดยพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเข้าขั้นวิกฤติ จนต้องงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้นาข้าวหลายแสนไร่ยืนต้นตาย

ชาวนาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เร่งสูบน้ำเข้าที่นาเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากภาวะฝนทิ้งช่วง พื้นที่การเกษตรในอำเภอพิมายส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้ขณะนี้ มีนาข้าวได้รับความเสียหายหลายหมื่นไร่ เช่นเดียวกับนาข้าวหอมมะลิกว่า 150,000 ไร่ ในอำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มยืนต้นตาย จากภาวะฝนทิ้งช่วง  

ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าขั้นวิกฤติ มีปริมาณการกักเก็บเพียง 420 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 20 ของความจุอ่าง ทำให้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน เขื่อนงดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ที่ระดับน้ำเหลือเพียงร้อยละ 33 ของความจุอ่าง ทำให้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม เขื่อนจะงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร ขณะที่จังหวัดอุดรธานี ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ทำฝนหลวงในพื้นที่ หลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงกว่า 2 เดือน


กลับขึ้นด้านบน