เขื่อนลดการปล่อยน้ำส่งผลให้เกษตรกรไม่มีน้ำทำนา

เขื่อนลดการปล่อยน้ำส่งผลให้เกษตรกรไม่มีน้ำทำนา

เขื่อนลดการปล่อยน้ำส่งผลให้เกษตรกรไม่มีน้ำทำนา

รูปข่าว : เขื่อนลดการปล่อยน้ำส่งผลให้เกษตรกรไม่มีน้ำทำนา

เขื่อนลดการปล่อยน้ำส่งผลให้เกษตรกรไม่มีน้ำทำนา ขณะนี้เขื่อนหลายแห่งลดการปล่อยน้ำแล้ว หลังจากที่กรมชลประทานประกาศลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรังจาก 7 ล้านไร่ให้เหลือ 5 ล้านไร่ ส่งผลกระทบต่อการทำนาข้าวในพื้นที่เขตชลประทานไม่มีน้ำทำนา เนื่องจากน้ำในเขื่อนมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

ท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตรของกรมชลประทานที่ต่อเชื่อมกับริมแม่น้ำปิง ที่อยู่บริเวณใต้เขื่อนภูมิพลใน อ.สามเงา จ.ตาก ขณะนี้มีปริมาณน้ำน้อยจนแห้งขอด หลังจากรัฐบาลสั่งการให้กรมชลประทานงดปล่อยน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำในเขื่อนและเก็บไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ขณะนี้สภาพของร่องน้ำในเขตชลประทานในอำเภอสามเงาแห้งและไม่สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่นาได้ ชาวบ้านจึงช่วยเหลือตัวเองในการสูบน้ำบาดาล ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากจึงวิงวอนให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขโดยเร็ว

ด้านกรมชลประทาน ชี้แจงว่าขณะนี้น้ำในเขื่อนใหญ่อย่างภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำต่ำกว่าปีก่อน ซึ่งอาจทำให้ปีนี้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงจำเป็นที่เกษตรกร ต้องลดพื้นที่เพาะปลูกลง จากพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานกว่า 7 ล้านไร่ ให้เหลือประมาณ 5 ล้านไร่


กลับขึ้นด้านบน