กรอ.หนุนพัฒนา 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย-พัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมปาล์มน้ำมัน ยางพารา

กรอ.หนุนพัฒนา 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย-พัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมปาล์มน้ำมัน ยางพารา

กรอ.หนุนพัฒนา 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย-พัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมปาล์มน้ำมัน ยางพารา

รูปข่าว : กรอ.หนุนพัฒนา 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย-พัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมปาล์มน้ำมัน ยางพารา

กรอ.หนุนพัฒนา 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย-พัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมปาล์มน้ำมัน ยางพารา กรอ.ส่งเสริมพัฒนา 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุงและสุราษฎร์ธานี พัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมปาล์มน้ำมัน ยางพารา

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมร่วม ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.ภูมิภาค) ซึ่งมีข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4 จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุงและสุราษฎร์ธานี ประกอบไปด้วย 4 เรื่อง 14 ประเด็นวงเงินรวมประมาณ 21,386ล้านบาท

ด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนซึ่งนายณัฐ วุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ระบุว่า การขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พืชเศรษฐกิจ จ.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์พืชปาล์มน้ำมันเสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทาง หรือองค์การมหาชนเพื่อวิจัยและพัฒนา ปาล์มน้ำมันครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตาม แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมัน ปาล์ม ปี 56 –60 และเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนมาตรการสิทธิพิเศษ เพื่อจูงใจให้กับนักลงทุนทั้งภายใน และต่างประเทศในการลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก พืชปาล์มน้ำมันไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการผลิตปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

สำหรับยุทธศาสตร์พืชยางพารา ประกอบไป ด้วย โครงการให้รัฐบาลดำเนินการรักษาเสถียรภาพ ยางพาราโดยให้รัฐบาลเพิ่มความร่วมมือระหว่าง ประเทศจาก 3 ประเทศ เป็น 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาวพม่า และกัมพูชากำหนดนโยบายการควบคุมการผลิต โดยการโค่นยาง และนโยบายการเพิ่มปริมาณการใช้ ยางพาราธรรมชาติในประเทศสมาชิก


กลับขึ้นด้านบน