สธ.ลำปางเตือนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอากาศแปรปรวน

สธ.ลำปางเตือนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอากาศแปรปรวน

สธ.ลำปางเตือนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอากาศแปรปรวน

รูปข่าว : สธ.ลำปางเตือนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอากาศแปรปรวน

สธ.ลำปางเตือนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอากาศแปรปรวน สภาพอากาศที่แปรปรวน เริ่มส่งผลกระทบในหลายจังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือแม้อากาศจะเริ่มเย็นลง แต่ก็ได้รับคำเตือนเรื่องฝนตกในบางพื้นที่

หมอกที่หนาจัด ในช่วงเช้าของจังหวัดลำปาง ส่งผลทำให้ผู้ที่สัญจรไปมา ต้องเพิ่มความระมัคระวังมากขึ้น โดยเฉพาะถนนทางหลวงสายหลัก ซึ่งมีปริมาณรถหนาแน่น และ ใช้ความเร็วสูง ขณะที่สาธารณสุขจังหวัด แจ้งเตือนให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบางพื้นที่ จะมีสภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิลดต่ำในช่วงเช้า ช่วงบ่ายร้อนอบอ้าว และ อาจมีฝนตกในบางพื้นที่

ส่วนที่จังหวัดพิจิตร แม้จะเข้าย่างสู่ฤดูหนาว แต่ประชาชนในตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ยังคงต้องใช้เรือในการสัญจร เนื่องจากแม่น้ำยมยังท่วมขังพื้นที่มานานกว่า 1 เดือน สาเหตุเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม ทำให้การระบายน้ำได้ล่าช้า เช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และ โพทะเล ที่คาดว่าจะเข้าสูภาวะปกติในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน

ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานี อากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ต้นพริกของเกษตรกรในตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอยู่ในสภาพเหี่ยวเฉา ล่าสุด ชลประทานจังหวัด เตือนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน งดปลูกพืชที่ใช้น้ำมากเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้ง

เช่นเดียวกับจังหวัดอ่างทอง เรือดูดทรายของกรมเจ้าท่า 2 ลำ เร่งดูดทรายสันดอนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เขตอำเภอเมืองอ่างทอง ต่อเนื่องไปยังอำเภอไชโย และอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร หลังจากระดับน้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียง 2- 3 วัน เพื่อป้องกันเรือติดสันดอนในแม่น้ำ โดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

ขณะที่หลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง ทั้งที่อำเภอสามโก้ และอำเภอแสวงหา ซึ่งเป็นพื้นที่นอกชลประทาน ก็เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้วเช่นกัน หลังฝนทิ้งช่วงนานกว่า 1 เดือน ชาวนา และชาวสวนเริ่มได้รับผลกระทบกันแล้ว


กลับขึ้นด้านบน