สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 แต่งตั้งนักบุญใหม่ 7 คน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 แต่งตั้งนักบุญใหม่ 7 คน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 แต่งตั้งนักบุญใหม่ 7 คน

รูปข่าว : สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 แต่งตั้งนักบุญใหม่ 7 คน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 แต่งตั้งนักบุญใหม่ 7 คน นักแสวงบุญราว 80,000 คนรวมตัวกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครรัฐวาติกัน ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งนักบุญใหม่ 7 คนในจำนวนนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์ 1 คน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งนักบุญใหม่ 7 คน โดยในจำนวนนี้เป็นชาวอเมริกัน 2 คน คือ คาเธอรี่ เคคาควิธา ซึ่งเป็นนักบุญที่เป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดคนแรก และแม่ชีมาเรียน โคป ซึ่งเป็นแม่ชีนิกายฟรานซิสกันที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนในฮาวาย แต่ที่ดึงดูดฝูงชนได้มากที่สุดคือนักบุญคนที่สาม เปโดร คาลังซอด วัยรุ่นชาวฟิลิปปินส์ที่ยอมพลีชีพเพื่อศาสนาในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยประชาคมชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้มาร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีต่อการที่ฟิลิปปินส์มีนักบุญคนที่ 2

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวยกย่องนักบุญใหม่แต่ละคนว่าเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญ โดยนักบุญคาลังซอด เป็นวัยรุ่นชาวฟิลิปปินส์ที่ช่วยนักบวชชาวคริสต์เผยแผ่ศาสนาในคนพื้นเมืองที่เกาะกวมในช่วงศตวรรษที่ 17 แต่ถูกสังหารโดยชาวบ้านที่ใช้หอกเป็นอาวุธ ซึ่งต่อต้านความพยายามในการทำพิธีล้างบาปให้แก่เด็กๆ ส่วนนักบุญใหม่อีก 4 คนเป็นชาวฝรั่งเศส, อิตาเลียน, สเปน และเยอรมัน


กลับขึ้นด้านบน