กรรมการท่องเที่ยวพม่า ร้องรัฐฯ จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เหตุอยากให้การท่องเที่ยวยั่งยืน

กรรมการท่องเที่ยวพม่า ร้องรัฐฯ จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เหตุอยากให้การท่องเที่ยวยั่งยืน

กรรมการท่องเที่ยวพม่า ร้องรัฐฯ จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เหตุอยากให้การท่องเที่ยวยั่งยืน

รูปข่าว : กรรมการท่องเที่ยวพม่า ร้องรัฐฯ จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เหตุอยากให้การท่องเที่ยวยั่งยืน

กรรมการท่องเที่ยวพม่า ร้องรัฐฯ จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เหตุอยากให้การท่องเที่ยวยั่งยืน การปฏิรูปประเทศของพม่า ทำให้ประเทศนี้มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวพม่า เรียกร้องให้ทางการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน

ชาวพม่าจำนวนมากมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังได้มีการปฏิรูปประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวชม โดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าพม่าถึง 365,000 คน มากกว่าเมื่อปี 2553 ถึงร้อยละ 22 และมากกว่าเมื่อปี 2546 ถึง 2 เท่าตัว

ผู้ให้บริการขับรถโดยสารรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง บอกว่า ปัจจุบันรายได้ดีขึ้นมาก จากเดือนละ 3,000-6,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 9,000-12,000 บาท อย่างไรก็ตาม นายเต็ท ลวิน โตห์ คณะกรรมการการท่องเที่ยวพม่า เป็นห่วงถึงผลกระทบ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาก

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวพม่าต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวมีความยั่งยืน เนื่องจากพม่ายังมีข้อจำกัด ทั้งการรักษาความปลอดภัย จำนวนห้องพัก บุคคลากร และระบบสาธารณูปโภค


กลับขึ้นด้านบน