กมธ.เตรียมรวมข้อมูลการประมูล 3 จีส่งป.ป.ช. ตรวจสอบหน้าที่ กสทช.

กมธ.เตรียมรวมข้อมูลการประมูล 3 จีส่งป.ป.ช. ตรวจสอบหน้าที่ กสทช.

กมธ.เตรียมรวมข้อมูลการประมูล 3 จีส่งป.ป.ช. ตรวจสอบหน้าที่ กสทช.

รูปข่าว : กมธ.เตรียมรวมข้อมูลการประมูล 3 จีส่งป.ป.ช. ตรวจสอบหน้าที่ กสทช.

กมธ.เตรียมรวมข้อมูลการประมูล 3 จีส่งป.ป.ช. ตรวจสอบหน้าที่ กสทช. กรรมาธิการศึกษาตรวจสอบทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เตรียมรวบรวมข้อมูล การประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ส่ง ป.ป.ช ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กสทช. ที่อาจเข้าข่ายฮั้วประมูล พร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้

ที่ประชุมคณะกรรมธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมภิบาล วุฒิสภา ได้มีมติเกี่ยวกับการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระบบ 3 จี

เบื้องต้นให้คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้กับ ป.ป.ช เพื่อตรวจสอบการทำงานของ กสทช.และเตรียมเชิญตัวแทนที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการโทรคมนาคมของกสทช., ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ตัวแทนผู้ประมูลทั้ง 3 ราย และกระทรวงการคลัง เข้าชี้แจ้งในวันที่ 25 ตุลาคมนี้

พร้อมกันนี้จะส่งหนังสือถึง ประธาน กสทช. เพื่อถามถึงอำนาจของ กสทช. ซึ่งสามารถระงับการออกใบอนุญาตได้ แต่กลับเพิกเฉย ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ ฮั้วประมูล

คณะกรรมธิการฯ เห็นว่าการประมูลครั้งนี้ ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์ เนื่องจากมีรายได้จากการประมูลต่ำกว่า การให้สัมปทานระบบ 2 จี เดิมถึง 15 เท่า


กลับขึ้นด้านบน