เด็กๆและผู้ปกครอง ช่วยกันสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่ากุยบุรี

เด็กๆและผู้ปกครอง ช่วยกันสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่ากุยบุรี

เด็กๆและผู้ปกครอง ช่วยกันสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่ากุยบุรี

รูปข่าว : เด็กๆและผู้ปกครอง ช่วยกันสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่ากุยบุรี

เด็กๆและผู้ปกครอง ช่วยกันสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่ากุยบุรี เด็กๆและผู้ปกครอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วยกัน สร้างโป่งเทียม สร้างฝายกั้นน้ำ ปลูกไม้ป่า เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้โขลงช้างป่ากุยบุรี เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กได้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติ สัตว์ป่าให้เกิดการอนุรักษ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงเดือน ศรีธรรมราช  ผู้อำนวยการบ้านฟ้าใส อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ช่วยกัน สร้างโป่งเทียม สร้างฝายชะลอน้ำ   กำจัดวัชพืชที่ไม่มีประโชยน์ และปลูกไม้ป่า เช่น กล้วยป่า ประดู่ มะค่า และพะยูง เพื่อสร้างแหล่งอาหารเพิ่มเติมให้โขลงช้างป่ากุยบุรี พื้นที่โครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ถวายเป็นพระราชกุศล  
 
      

โดยบรรดาเด็กๆได้สนุกสนานกับกิจกรรม ช่วยกันขุดดินเพื่อสร้างโป่งเทียมให้กับสัตว์ป่า หลังจากนั้นได้ร่วมกันใช้มีดฟันกำจัดวัชพืชบางชนิดที่ไม่มีปะโยชน์ นอกจากนี้ผู้ปกครองของเด็กและบรรดาพี่เลี้ยง ได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามต้นน้ำลำธาร
 
                                       

และได้นำเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า เช่น กล้วยป่า ประดู่ มะค่า และที่สำคัญคือเม็ดพยุงที่นับวันจะถูกลักลอบตัดโค่นในป่าแถบภาคอีสานจำนวนมาก ที่ปั้นหุ้มห่อด้วยดินเหนียว เป็นลูกกลมๆ นำไปปลูกป่าด้วยการขว้างไปตามหน้าผาให้ตกลงไปในพื้นดินเบื้องล่างและใช้หนังสติกยิงเพิ่มให้ไปตกในป่า เป็นการเพิ่มต้นไม้ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กได้รู้จักคุณค่าของธรรมชาติ สัตว์ป่า เกิดการอนุรักษ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
 
หลังจากนั้นทั้งหมดได้ชมโขลงช้างป่า ที่ออกหากินอยู่ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้เกิดความประทับใจกับสัตว์ป่าที่ได้พบเห็น และจุดประกายการอนุรักษ์สัตว์ป่ารุ่นเยาว์ต่อไป


กลับขึ้นด้านบน